Η διερεύνηση της πολλαπλασιαστικής σκέψης παιδιών με διάγνωση συνδρόμου Asperger

Περίληψη

Στη διατριβή διερευνήθηκαν οι τρόποι λύσης των παιδιών με διάγνωση συνδρόμου Asperger (ΣΑ), για τον υπολογισμό γινομένων σε ασύμμετρες πολλαπλασιαστικές καταστάσεις ίσων ομάδων. Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας εκπονήθηκαν πολλαπλές μελέτες περίπτωσης, μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, σε τέσσερα ταιριασμένα ζεύγη παιδιών συνδρόμου Asperger και τυπικών παιδιών. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν για τους συμμετέχοντες ΣΑ είναι: - Ανέπτυξαν τρόπους λύσης που αναδεικνύουν πολλαπλασιαστική σκέψη σε όλες τις κατηγορίες έργων, με μεγάλες διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες επίλυσης, παρουσιάζοντας δυσκολίες σε έργα Λεκτικών Προβλημάτων (ΛΠ) και Αριθμητικών Υπολογισμών (ΑΥ), ενώ διευκολύνθηκαν σε έργα Χειραπτικού Υλικού (ΧΥ) και Εικονικών Αναπαραστάσεων (ΕΑ) καθώς και στα έργα ενδιαφερόντων τους. - Οι κατηγορίες ΧΥ και ΕΑ και τα έργα ενδιαφερόντων τους τους βοήθησαν να αναπτύξουν στρατηγικές γινομένου και να κατανοήσουν τη σχέση μερών-όλου. - Ανέπτυξαν «δικούς τους» τρόπους για ν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis explored solution ways children with Asperger Syndrome (AS) develop for the calculation of products in asymmetric multiplicative situations in equal groups. Multiple case studies were investigated, through semi-structured interviews in four matched pairs of children with Asperger syndrome and typical children. The important conclusions for AS participants are the following: - They developed a solution that highlight ways of multiplicative thinking in all categories of tasks with large variations in resolution processes while they presented difficulties in verbal problems tasks (VP) and numerical calculation (NC) and they were facilitated in tasks of Manipulative Material (MM) and iconic representations (IR) and in the tasks of their interests. - The MM and IR tasks and the tasks of children’s interests helped them to develop multiplication strategies and understand the parts-whole relationship. - They developed their "own" ways to understand multiplication, used the loud tho ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37033
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37033
ND
37033
Εναλλακτικός τίτλος
The investigation of multiplicative thinking of children with Asperger syndrome
Συγγραφέας
Νούλης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τομέας της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Καφούση Σουλτάνα
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Πολεμικός Νικήτας
Παπαηλιού Χριστίνα
Σταθοπούλου-Βασιλονικολού Χαρίκλεια
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη
Σταμάτης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σύνδρομο Asperger; Πολλαπλασιαστικός συλλογισμός; Δραστηριότητες πολλαπλασιασμού; Στρατηγικές γινομένου; Ίσες ευκαιρίες μάθησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 486 σ. ; Β' τόμος 359 σ.), εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)