Πρωτεωμική μελέτη της μαστίτιδας από Mannheimia haemolytica σε πρόβατα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζεται στην πρωτεωμική μελέτη της πειραματικής μαστίτιδας από Mannheimia haemolytica σε πρόβατα, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα πρότυπα πειραματικής μόλυνσης, και αποσκοπεί ειδικότερα: (α) στη μελέτη της διαφορικής έκφρασης πρωτεϊνών επακόλουθα της πρόκλησης μαστίτιδας από M. haemolytica σε προβατίνες και (β) στην αξιολόγηση της σημασίας της καθελισιδίνης-1 στο γάλα των προβατίνων ως διαγνωστικό μέσο για την ανίχνευση της υποκλινικής μαστίτιδας.Η διατριβή χωρίζεται σε τρία κεφάλαια και ακολουθεί η Γενική Συζήτηση.Στο Κεφάλαιο Ι, ανασκοπείται η σχετική βιβλιογραφία. Το Κεφάλαιο υποδιαιρείται σε δύο τμήματα. Στο τμήμα Α, ανασκοπείται συνοπτικά η βιβλιογραφία σχετικά με την πρωτεωμική τεχνολογία και τις μεθοδολογίες που ακολουθούνται. Στο τμήμα Β ανασκοπείται η βιβλιογραφία η σχετική με την εφαρμογή της πρωτεωμικής στην κτηνιατρική επιστήμη.Στο Κεφάλαιο II, μετά από σύντομη ανασκόπηση για το βακτήριο M. haemolytica και το ρόλο του στη μαστίτιδα (τμήμα Α), περιγράφεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Specific objectives of the present thesis were as follows: (i) the study of differentially expressed proteomes in ewes after experimentally induced Mannheimia haemolytica mammary infection and (ii) the study of the presence of cathelicidin-1 in milk as a diagnostic indicator for detection of subclinical mastitis in sheep, using infection models.The thesis is divided into three chapters followed by the General Discussion.In Chapter I, the relevant literature is reviewed. The Chapter is subdivided into two Parts. In Part A, the literature on methodologies in proteomics is briefly reviewed. In Part B, the literature in applied proteomics in veterinary science is presented.In Chapter II, after a brief review regarding M. haemolytica and its role in mastitis (Part A), an experiment detailing the proteomics analysis of blood and milk of ewes with induced M. haemolytica mammary infection is presented (Parts B and C).Mastitis was induced in lactating ewes (n=5) by deposition of a pathogenic M. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40426
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40426
ND
40426
Εναλλακτικός τίτλος
Proteomic study of ovine mastitis associated with Mannheimia haemolytica
Συγγραφέας
Κατσαφάδου, Αγγελική του Ηλίας
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Φθενάκης Γεώργιος
Τσάγκαρης Γεώργιος
Μπιλλίνης Χαράλαμπος
Γκουλέτσου Παγώνα
Αμοιρίδης Γεώργιος
Μαυρογιάννη Βασιλική
Teixido-Bassols Anna-Maria
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μαστίτιδα; Πρόβατα; Πρωτεωμική; Mannheimia haemolytica; Αιτιοπαθογένεια; Διάγνωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
281 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)