Ανάλυση και ταυτοποίηση χωροχρονικών φαινομένων με χρήση προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης χρονοσειρών

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάλυση χρονοσειρών χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες κυρίως της μη γραμμικής ανάλυσης χρονοσειρών (non-linear time series analysis) αλλά και της πιο πρόσφατης μεθοδολογίας αυτής των σύνθετων δικτύων χρονοσειρών (complex network time series analysis). Tο κύριο ερευνητικό ερώτημα το οποίο τέθηκε είναι η ταυτοποίηση των περιοχών διαφορετικής δυναμικής συμπεριφοράς των φυσικών χωροχρονικών φαινομένων (spatiotemporal phenomena) δηλαδή συστημάτων που η συμπεριφορά τους εξελίσσεται τόσο στο χρόνο όσο και στο χώρο. Ο βασικός σκοπός της διατριβής είναι, μέσω της ανάλυσης χρονοσειρών η ταυτοποίηση της δυναμικής κατάστασης του συστήματος (system identification), η ανάκτηση της δυναμικής της υποκείμενης διαδικασίας, ο εντοπισμός αντιπροσωπευτικών χρονoχωρικών και άλλων χαρακτηριστικών των υπό μελέτη συστημάτων. Η ανάλυση εφαρμόστηκε τόσο σε πειραματικές χρονοσειρές (experimental time series) όσο και σε χρονοσειρές πεδίου (field time series). Οι πειραματικές χ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present thesis is the analysis of time series, using mainly the non-linear analysis methods, giving also emphasis to the most recently developed method of transforming time series to complex networks. The main research question that was the possibility to the identification regions presenting different dynamical behavior in the case of spatiotemporal phenomena, i.e. dynamical systems whose behavior evolves both in space and time. Our aim was to identify the dynamical state of the system, through time series analysis (system identification), to understand the dynamics of the underlying process and extract characteristic temporal/spatial characteristics of the system. The analysis was applied both to experimental and field time series. The experimental time series concern the study of various turbulent jet flow, given that in a turbulent flow there are small and large scale structures (vortices) in different temporal and spatial scales a fact that offers an excellent ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39811
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39811
ND
39811
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis and identification of spatiotemporal phenomena using advanced methods of time series analysis
Συγγραφέας
Χαρακόπουλος, Αβραάμ (Πατρώνυμο: Καλλίνικος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Καρακασίδης Θεόδωρος
Λιακόπουλος Αντώνιος
Κουγιουμτζής Δημήτριος
Μπούντης Αναστάσιος
Παπανικολάου Παναγιώτης
Σαρρής Ιωάννης
Σοφιανόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Χρονοσειρές, μη γραμμική ανάλυση; Δυναμικά συστήματα, μη γραμμικά; Ταυτοποίηση συστήματος; Χωροχρονικά φαινόμενα; Μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών; Πολύπλοκα δίκτυα χρονοσειρών; Διασυσχέτιση; Αιτιότητα χρονοσειρών; Τυρβώδης ροή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxx, 308 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)