Αστρική, εκρηκτική πυρηνοσύνθεση παράγουσα και επαγόμενη από νετρίνα

Περίληψη

Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής ήταν η ανάπτυξη(διαμόρφωση) μιας μεθόδου μελέτης πυρηνικών, ημιλεπτονικών αντιδράσεων φορ-τισμένου ρεύματος που λαμβάνουν χώρα σε αστρικό περιβάλλον και επηρεάζουντην αστρική και εκρηκτική πυρηνοσύνθεση. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε βασί-ζεται σε μια εξελιγμένη μορφή της προσέγγισης τυχαίας φάσης με ημι-σωμάτια(quasi-particle random phase approximation, QRPA) η οποία χρησιμοποιεί ωςεναπομένουσα αλληλεπίδραση το δυναμικό δύο σωμάτων Bonn C-D (ρεαλιστικέςδυνάμεις δύο νουκλεονίων) καθώς και μια προχωρημένη αριθμητική μέθοδο υπολο-γισμού όλων των αναγκαίων ανηγμένων πυρηνικών στοιχείων πίνακα μεταπτώσεων(δίνονται σε μορφή συμπαγών, αναλυτικών εκφράσεων). Η επίδραση των ιδιαιτέρωνσυνθηκών του εσωτερικού των αστέρων στις ενεργές διατομές τέτοιων αντιδρά-σεων μελετήθηκε (αναπτύσοντας ειδικό κώδικα Fortran) με βάσει την στατιστικήMaxwell-Boltzmann εισάγοντας έτσι, μεταξύ άλλων, και την εξάρτηση των ρυθμώντων ηλεκτρασθενών ημιλεπτονικών διαδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of the present Thesis was to develop a (nuclear) methodof studying charged-current semileptonic nuclear reactions which occur in stellarenvironment and affect stellar and explosive nucleosynthesis. This method isbased on a refinement of the quasi-particle random phase approximation (QRPA)that utilizes realistic two-body forces, the Bonn C-D two-body potential, andan advantageous numerical approach that provides all possible reduced nuclearMatrix Element in the form of compact analytical expressions. The effect of theparticular conditions of the interior of stars in the cross sections of the abovementioned reactions, is investigated within the context of the Maxwell-Boltzmanstatistics, which introduces among other effects, the dependence of the rates onthe temperature. This method is tested through the reproducibility of somenuclear structure properties (the determination of the model parameters is doneby adjusting the energy gaps, and the reproducibility of the excit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39690
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39690
ND
39690
Εναλλακτικός τίτλος
Stellar and explosive nucleosynthesis producing and induced by neutrinos
Συγγραφέας
Γιαννακά, Παναγιώτα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Κοσμάς Θεοχάρης
Κόκκοτας Κωνσταντίνος
Μπονάτσος Διονύσιος
Ασλάνογλου Ξενοφών
Μαυρομμάτη Ειρήνη
Βλαστού-Ζάννη Ρόζα
Βέργαδος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Νετρίνο πυρηνοσύνθεση; Αστρική εξέλιξη; Αστρική πυρηνοσύνθεση; Εκρηκτική πυρηνοσύνθεση; Ημι-λεπτονικές αντιδράσεις φορτισμένων ρευμάτων; Προσέγγιση τυχαίας φάσης με ημισωμάτια; Πυρηνικά στοιχεία πίνακα; Συνήθης σύλληψη μιονίων; Αντιδράσης σύλληψης ηλεκτρονίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxix, 215 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)