Χρήση στερεών ιοντικών αγωγών σε καταλυτικές αντιδράσεις και εφαρμογή ηλεκτροχημικών μεθόδων και τεχνικών στη διερεύνηση του μηχανισμού τους: κυψέλες καυσίμου στερεού άνθρακα

Περίληψη

Οι κυψέλες καυσίμου στερεού άνθρακα (DCFC) είναι ηλεκτροχημικές συσκευές που μπορούν να μετατρέψουν απευθείας τη χημική ενέργεια στερεών ανθρακούχων καυσίμων (π.χ. λιγνίτη, ξυλάνθρακα) σε ηλεκτρική. Υπάρχουν πολύ τύποι DCFC, με διαφορετικούς μηχανισμούς οξείδωσης, οι οποίοι καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και μπορούν να αξιοποιήσουν μια ευρεία γκάμα στερεών καυσίμων. Στην παρούσα διατριβή, ερευνώνται διάφορες στρατηγικές για την αύξηση της ηλεκτρικής παραγωγής σε DCFC βασισμένες σε στερεούς ηλεκτρολύτες, στο θερμοκρασιακό εύρος 700 - 800 oC. Αυτές περιλαμβάνουν, την προσθήκη καταλύτη αεριοποίησης στο καύσιμο, τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμού ως φορείς αεριοποίησης και την προσθήκη ευτηκτικού μείγματος ανθρακικών αλάτων στο μείγμα καυσίμου. Το κοινό σημείο όλων αυτών των στρατηγικών είναι η αύξηση της επί τόπου (in situ) αεριοποίησης του στερεού καυσίμου, τα προϊόντα της οποίας μπορούν εύκολα να οξειδωθούν στην άνοδο της κυψέλης, αυξάνοντας την παρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Direct carbon fuel cells (DCFCs) are electrochemical devices which can convert the chemical energy of a solid carbonaceous fuel, e.g. lignite, to electrical energy in a single process step. There exist many types of DCFCs, with slightly varying oxidation mechanisms, covering various ranges of operating temperatures and accommodating a variety of solid fuels. In this thesis, several strategies for enhancing the performance of DCFCs based on solid oxide electrolytes are explored in the temperature range of 700-800 oC. These include, the addition of a gasification catalyst to the fuel, using CO2 or steam as gasification aids and adding a molten carbonate eutectic to the fuel mixture. The common point of all these strategies is their aim to increase in situ gasification of the solid fuel, the products of which can be easily oxidized at the anode, thereby increasing power output. The first set of experiments was conducted using a carbon black as fuel. Initial experiments were conducted in o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39027
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39027
ND
39027
Εναλλακτικός τίτλος
Application of solid ionic conductors in catalytic reactions, electrochemical and mechanistic studies: direct carbon fuel cells
Συγγραφέας
Γκαραγκούνης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
Εξεταστική επιτροπή
Στουκίδης Μιχαήλ
Λεμονίδου Αγγελική
Τσιπλακίδης Δημήτριος
Ζασπάλης Βασίλειος
Κυριάκου Γεώργιος
Σαζού Δήμητρα
Μαρνέλλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Carbon fuel cells; In situ gasification; Ceria-supported catalysts; Ceria-based electrodes; Oxygen-conducting electrolytes
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 170 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)