Η αποτελεσματικότητα ενός εμπλουτισμένου - βασισμένου στην τεχνολογία περιβάλλοντος μάθησης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν διττός: αφενός να διερευνηθεί η επίδραση του περιβάλλοντος μάθησης (παραδοσιακή διδασκαλία και δύο μοντέλα μικτής διδασκαλίας) α) στις γνώσεις των φοιτητών/τριων και β) στην ακαδημαϊκή τους επίδοση σε δύο προπτυχιακά μαθήματα και αφετέρου να διερευνηθεί εάν οι παράγοντες αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας της μικτής διδασκαλίας (παρακίνηση, αυτοπαρακολούθηση, αυτοδιαχείριση, επικοινωνία με το διδάσκοντα, συνεργασία και αίσθηση κοινότητας) μπορούν να προβλέψουν α) τη γνώση των φοιτητών/τριων και β) την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Δευτερεύοντες σκοπούς της έρευνας αποτέλεσαν: α) η ανάπτυξη και ο έλεγχος ερωτηματολογίου γνώσεων των φοιτητών/τριων στα δύο προπτυχιακά μαθήματα, β) η ανάπτυξη και ο έλεγχος ερωτηματολογίου στάσεων των φοιτητών/τριων στα τρία περιβάλλοντα μάθησης, γ) η ανάπτυξη και ο έλεγχος ερωτηματολογίου ικανοποίησης των φοιτητών/τριων στα τρία περιβάλλοντα μάθησης, δ) η ανάπτυξη και ο έλεγχος ερωτηματολογίου αξιολόγησης της εκπαιδευτι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study was dual: on one hand to investigate the influence of the educational environment (traditional instruction and two models of blended instruction) on : a) the students’ knowledge and b) their academic performance in two undergraduate courses; on the other hand to investigate whether the evaluations factors of the educational process of blended instruction (motivation, self-monitoring, self-management, communication with the instructor, cooperation and sense of community) can predict a) the students’ knowledge and b) their academic performance. Secondary purposes of the research were: a) the development of a questionnaire regarding students’ knowledge in the two undergraduate courses, b) the development of a questionnaire regarding students’ attitudes in the three education environments, c) the development of a questionnaire regarding the students’ satisfaction in the three education environments, d) the development of a questionnaire regarding students’ educa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38771
ND
38771
Εναλλακτικός τίτλος
The effectiveness of an inreached – based on technology learning environment
Συγγραφέας
Γιαννούση, Μαρία του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Δέρρη Βασιλική
Μιχαλοπούλου Μαρία
Αντωνίου Παναγιώτης
Γούργουλης Βασίλειος
Ζέτου Ελένη
Κουρτέσης Θωμάς
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μικτή διδασκαλία; Βασισμένη στο διαδίκτυο διδασκαλία; Στάσεις; Ικανοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xix, 202 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)