Ανάλυση παραγόντων και κριτηρίων και υλοποίηση μοντέλου βελτίωσης ολικής ποιότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανάλυση των παραγόντων και των κριτηρίων των παραγόντων αυτών που αφορούν στην ολική ποιότητα δευτεροβάθμιων οργανισμών και η δημιουργία ενός δυναμικού μοντέλου ολικής ποιότητας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα διατριβή είναι διαρθρωμένη σε δεκαεπτά κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα:Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις σύγχρονες αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ολική ποιότητα στην εκπαίδευση. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η Ευρωπαϊκή πολιτική για θέματα ολικής ποιότητας εκπαιδευτικών οργανισμών και παρουσιάζονται συστήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και το Δίκτυο Ευρυδίκη. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα κυριότερα ανά τον κόσμο βραβεία ποιότητας.Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στους δείκτες ποιότητας. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση της δομής του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Δευτερο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Object of this doctoral (PhD) thesis is to analyze the factors and their criteria on the total quality secondary institutions and to create a dynamic total quality model, with final objective to improve the educational process of secondary education in its entirety. This thesis is structured in seventeen chapters. More specifically: The first chapter deals with the modern principles of TQM. The second chapter refers to total quality education. The third chapter is analyzing the European policy on the issues of total quality educational organisms and secondary education system are presented in various European countries as well as in the Eurydice Network. The third chapter deals with the European policy on total quality educational institutions and secondary school systems are presented in various European countries and Eurydice. The fourth chapter deals with quality awards. The fifth chapter deals with the major worldwide quality indicators. The sixth chapter provides an overview of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29745
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29745
ND
29745
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of factors and their criteria and implementation of model that improves total quality in the secondary education
Συγγραφέας
Ζωγόπουλος, Ευστάθιος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Ζαννίκος Φανούριος
Λόης Ευριπίδης
Λιοδάκης Στυλιανός
Καρώνης Δημήτριος
Κόλλια Κωνσταντίνα
Χαλικιά Ηλιάνα
Μπαράλης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ολική ποιότητα; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Μοντέλο ποιότητας εκπαίδευσης; Παράγοντες και κριτήρια ποιότητας εκπαίδευσης; Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Εκπαιδευτικοί; Εκπαιδευτική ερευνά και αξιολόγηση; Σχολική μονάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
437 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)