Μέτρηση και μοντελοποίηση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα

Περίληψη

Η εισοδηματική ανισότητα είναι ιδιάζουσας σημασίας λόγω της στενής τηςσχέσης με την κοινωνική αδικία και για αυτό τον λόγο έχει αποτελέσειαντικείμενο εκτεταμένης μελέτης από φιλόσοφους, πολιτικούς επιστήμονες,κοινωνιολόγους και οικονομολόγους. Η διδακτόρική διατριβή επικεντρώνεταιστην μελέτη της ατομικής εισοδηματικής κατανομής στην Ελλάδαχρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές δεδομένων και εφαρμόζοντας διάφορεςστατιστικές και οικονομετρικές προσεγγίσεις για την μοντελοποίηση τηςεισοδηματικής ανισότητας.Η δομή της διδακτορικής διατριβής είναι η ακόλουθη. Το Κεφάλαιο 1αποτελεί την εισαγωγή. Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει μια λεπτομερήεπισκόπηση βιβλιογραφίας για την εισοδηματική ανισότητα στην Ελλάδα. Ταδεδομένα και η μεθοδολογία περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3. Δύο είναι οιβασικές πηγές δεδομένων: οικονομικά φορολογικά δεδομένα (φορολογικέςδηλώσεις φυσικών προσώπων) και EU-SILC μίκρο δεδομένα. Η στατιστικήεξειδίκευση για τα ομαδοποιημένα φορολογικά δεδομένα περιλαμβάνει τηνχρησιμοποίηση μεθόδων πα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Income inequality gains significance from its close relationship withsocial injustice, and it has, therefore, been the subject of voluminous researchby philosophers, political scientists, sociologists and economists. This thesisconcentrates on the empirical study of personal income distribution in Greeceutilizing alternative data sources and employing several statistic andeconometric approaches for the modeling of income inequality.The structure of this thesis is the following. Chapter 1 is the introduction.Chapter 2 presents a detailed literature review of income inequality in Greece.Data and methodology are illustrated in Chapter 3. Two are the main datasources: Income tax data (declared income of physical persons) and EU-SILCmicro data. The statistical specification for grouped income tax data includesthe utilization of interpolation methods according to Cowell and Mehta(1982). An alternative methodology for the estimation of top income sharesfrom grouped tax data according to the P ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38193
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38193
ND
38193
Εναλλακτικός τίτλος
Measuring and modeling income inequality in Greece
Συγγραφέας
Χρύσης, Κωνσταντίνος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Τμήμα Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Λειβαδά Αλεξάνδρα
Δημέλη Σοφία
Τσάκλογλου Παναγιώτης
Μαγδαληνός Αναστάσιος
Luca Andriani
Βασδέκης Βασίλειος
Λοϊζίδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ανισοκατανομή εισοδήματος; Ανωτέρα εισοδηματικά μερίδια; Eu-silc δεδομένα; Αυτοπαλινδρόμη κατανεμημένη υστέρηση; Διάσπαση εισοδήματος ανισότητας; Στατιστική εξειδικευση για δείκτες ανισοκατανομής; Φορολογικά δεδομένα; Επιχειρηματικοί κύκλοι για δείκτες ανισοκατανομής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xii, 301 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)