Διερεύνηση της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο των κριτηρίων σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περίληψη

Ο σκοπός της διατριβής αυτής είναι να διερευνήσει κατά πόσον οι βασικές μεταβλητές της ονομαστικής οικονομίας (πληθωρισμός τιμών, μακροχρόνιο επιτόκιο, ποσοστό δημοσιονομικού ελλείμματος, ποσοστό δημόσιου χρέους) και της πραγματικής οικονομίας (ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, ποσοστό ανεργίας), συγκλίνουν διαχρονικά στις οικονομίες των κρατών-μελών της ΕΕ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμοποιήσαμε στατιστικά στοιχεία από τα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία καλύπτουν την περίοδο 1970-2000. Ειδικότερα, χωρίσαμε την περίοδο 1970-2000 σε τρεις υπο-περιόδους: Πριν την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. (1970-1980), μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. και πριν από τη Συνθήκη του Μάαστριχ (1981-1991), και μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχ (1992-2000). Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε αναφέρονται στην περιγραφική στατιστική, στην ομαδοποιημένη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, στη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, και στη μέθοδο της δυναμικής προσομοίωσ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26915
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26915
ND
26915
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the greek economy in the framework of the convergence criteria with the European Union
Συγγραφέας
Καπούλας, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Λάμπρος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Κατσούλη-Κάτου Ελένη
Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα
Βογιατζής Αλέξανδρος
Πέκος Γεώργιος
Κάτος Αναστάσιος
Βαζακίδης Αθανάσιος
Γεωργαντά Ζωή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομία, Ελληνική; Κριτήρια σύγκλισης; Ευρωπαϊκή Ένωση; Μάαστριχτ; Οικονομία, Ονομαστική; Οικονομία, Πραγματική; Δυναμική προσομοίωση; Πολλαπλασιαστές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)