Η συγκριτική διαφήμιση

Περίληψη

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλήρης νομοθετική εναρμόνιση του δικαίου της συγκριτικής διαφήμισης έλαβε χώρα με την κωδικοποιητική Οδηγία 2006/114 για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση. Στην Ελλάδα, η μεταφορά των διατάξεων για τη συγκριτική διαφήμιση της Οδηγίας 2006/114 έγινε μέσω του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να εφαρμόζεται και ο ν. 146/1914 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Στόχος της διατριβής είναι η εξέταση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη συγκριτική διαφήμιση τόσο στην ενωσιακή, όσο και στην ελληνική έννομη τάξη, καθώς επίσης η εξαντλητική καταγραφή, μελέτη και επεξεργασία της ενωσιακής και της ελληνικής νομολογίας. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να προσδιορισθούν οι μορφές της συγκριτικής διαφήμισης που, σήμερα, θεωρούνται επιτρεπόμενες και να προταθούν λύσεις αφενός μεν για την τροποποίηση του ενωσιακού δικαίου, αφετέρου δε για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του ελληνικού δικαίου της συγκριτικής διαφ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the European Union, the full legislative harmonization of comparative advertising law took place via the Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising (codified version). In Greece, the transfer of the provisions on comparative advertising of Directive 2006/114 was accomplished via Article 9, para. 2 of Law 2251/1994 on consumer protection, while the Law 146/1914 for unfair competition is still in force. The aim of the thesis is to examine the legislative framework governing comparative advertising both in the EU, and in the Greek legal system, as well as an exhaustive writing down, study and editing of EU and Greek jurisprudence. The ultimate goal of the research is to identify the forms of comparative advertising, which, today, are considered permissible and to propose solutions on the one hand for amending EU law and, on the other hand, for the correct interpretation and application of Greek law on comparative advertising. Through a comparative overview ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37973
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37973
ND
37973
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative advertising
Συγγραφέας
Ευθυμίου, Αιμιλία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Νομική. Τμήμα Νομικής. Τομέας Δίκαιου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
Τριανταφυλλάκης Γεώργιος
Σελέκος Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Συγκριτική διαφήμιση; Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού; Δίκαιο προστασίας καταναλωτή; Δίκαιο σημάτων; Δίκαιο διαφήμισης; Παραπλανητική διαφήμιση; Οδηγία 2006/114; Άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 2251/1994
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 576 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)