Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε εργασιακές και ψυχολογικές παραμέτρους Ελλήνων κλινικών νοσηλευτών

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει την επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ), στο επαγγελματικό στρες, την ψυχική υγεία, την επαγγελματική ικανοποίηση, την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και την επίδοση των Ελλήνων κλινικών νοσηλευτών. Επιπρόσθετα εξετάστηκαν οι άμεσες και έμμεσες επιδράσεις των παραπάνω μεταβλητών μεταξύ τους, καθώς και η επίδραση δημογραφικών και εργασιακών παραγόντων. Στην έρευνα συμμετείχαν 275 κλινικοί νοσηλευτές που εργάζονταν σε γενικά ή περιφερειακά νοσοκομεία που βρίσκονται σε διάφορες πόλεις της χώρας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μια σειρά από ερωτηματολόγια τα οποία αξιολογούσαν: την αντιληπτή ΣΝ (WLEIS) την αντικειμενική ΣΝ (MSCEIT), το επαγγελματικό στρες (NSS), την ψυχική υγεία (GHQ-12), την επαγγελματική ικανοποίηση (Brayfield & Rothe, 1951), την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα (NRI) και την επίδοση. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει μια μέτρια σχέση μεταξύ αντιληπτής και αντικειμενικής ΣΝ, ενώ μόνο η αντιληπτή ΣΝ σχετί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present study was to evaluate the impact of emotional (EI) in professional stress, mental health, job satisfaction, retention and performance of Greek clinical nurses. An additional purpose was to examine the direct or indirect dependencies between the above variables as well as impact of demographic and occupational factors. The sample of the study comprised 275 clinical nurses, that worked in general hospitals in different cities of the country. Participants completed questionnaires regarding: the perceived EI (WLEIS), the actual EI (MSCEIT), the professional stress (NSS), the mental health (GHQ-12), the job satisfaction (Brayfield & Rothe, 1951), the retention (NRI) and the performance. The results revealed a moderate relationship between perceived and actual EI, whereas only the perceived EI had a positive impact in nurses job satisfaction which plays a mediating role and has a positive impact in nurses retention and performance. On the other hand, stress has an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37768
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37768
ND
37768
Εναλλακτικός τίτλος
The Impact of emotional intelligence in occupational and phychological parameters of Greek clinical nurses
Συγγραφέας
Διαμαντοπούλου, Εριφύλη του Ιπποκράτης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Πλατσίδου Μαρία
Γουδήρας Δημήτριος
Καραδήμας Ευάγγελος
Καφέτσιος Κωνσταντίνος
Σίμος Γρηγόρης
Montgomery Antony
Παναγοπούλου Εύχαρις
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συναισθηματική νοημοσύνη; Νοσηλευτές; Επαγγελματικό στρες; Επαγγελματική ικανοποίηση; Ψυχική υγεία; Διάθεση παραμονής στο επάγγελμα; Επίδοση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
376 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)