Η ιστορία των τερατογενέσεων

Περίληψη

Η τερατολογία ασχολείται με τη μελέτη της ανάπτυξης των τεράτων καιγενικότερα των δυσμορφιών. Οι ιδιαίτερες αυτές δυσμορφίες θεωρούνταιανωμαλίες ή τερατομορφίες. Η Ιστορία της Τερατολογίας χωρίζεται σετρεις περιόδους: την μυθική ή φανταστική που εκτείνεται από τηνΑρχαιότητα μέχρι τα τέλη του 17ο αιώνα, την προεπιστημονική πουπεριλαμβάνει τον 18ο αιώνα και τα πρώτα είκοσι χρόνια του 19ου αιώνακαι την επιστημονική που αρχίζει το 1820 και φτάνει μέχρι τις μέρες μας.Στην παρούσα διδακτορική διατριβή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στιςδεισιδαιμονίες και μυθοπλασίες περί τεράτων αλλά και στο έργο τουδιαπρεπή γάλλου ιατρού Ambroise Paré (1510-1590) όπουπαρουσιάζονται συνολικά τριάντα τρεις εικόνες τεράτων ενώ παρατίθεταιη ταξινόμηση τους σύμφωνα με τις γενεσιουργές αιτίες τους. Ιδιαιτέρωςτονίζονται και οι επιστημονικές θεωρίες περί τερατογένεσης τωνδιαπρεπών ιατρών και βιολόγων Giuseppe degli Aromatari (1587-1660),Jan Swammerdam (1637–1680), Marcello Malpighi (1628-1694),Albrecht von Haller (1708– ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Teratology deals with the study of the development of monsters andmalformations. These particular disfigurements are considered anomaliesor monstrosities. The History of Teratology is divided in three periods:the mythical or fantastic period that is extended from Antiquity till theend of 17th century, the pro-scientific period that includes the 18th centuryand the first years of the 19th century, and the scientific one that starts in1820 till nowadays.In the present thesis, a particular reference to superstitional and mythicaltheories about monsters is done as well as in the work of the eminentFrench physician Ambroise Paré (1510-1590) who presented thirty threeimages of monsters classifying them according their causes. A particularattention in the scientific theories of teratogenesis is performed based onthe views of distinguished biologists and physicians as Giuseppe degliAromatari (1587-1660), Jan Swammerdam (1637–1680), MarcelloMalpighi (1628-1694), Albrecht von Haller (1708–1777), ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37426
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37426
ND
37426
Εναλλακτικός τίτλος
History of teratology
Συγγραφέας
Μικρούλης, Γεώργιος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Κασσάνος Δημήτριος
Ανδρούτσος Γεώργιος
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος
Κουλοχέρη Σταυρούλα
Δεληγιώρολγου Ευθύμιο
Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ελευθερία-Φωτεινή
Σιγάντζος Μάρκος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορία ιατρικής; Τερατογένεση; Εμβρυολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
311 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)