Σύνθεση φεριττών κοβαλτίου ως έξυπνα μαγνητικά νανοσωματίδια κατάλληλα ως σκιαγραφικά μέσα στη μαγνητική απεικονιστική τομογραφία, ιχνηθέτες φθορισμού και μεταφορείς φαρμάκων

Περίληψη

Παρουσιάζεται η στοχευμένη σύνθεση μαγνητικών νανοσωματιδίων φερρίτη κοβαλτίου (CoFe2O4 MNPs) και η δυνατότητα ελέγχου μέσω αυτής, των ιδιοτήτων των MNPs όπως το μέγεθος, η μορφολογία, οι μαγνητικές ιδιότητες και η οργανική επικάλυψη, στοιχεία απαραίτητα για τη βιολογική τους εφαρμογή. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν επέτρεψαν τη μετατροπή των MNPs σε παράγοντες αντίθεσης Τ2, ιχνηθέτες φθορισμού με σουλφοροδαμίνη Β χλωριούχου οξέος (SRB) και σε μεταφορείς των καρβοξυλικών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ναπροξένης (NAP), ιβουπροβαίνης (IBU) καθώς και του φθορίζοντος βιομορίου αλβουμίνης βόειου ορού επισημασμένης με ισοθειοκυανική φλουορεσκεΐνη (FITC-BSA), ανάλογα με τις ιδιότητες των MNPs που προέκυψαν. Πραγματοποιήθηκε η μελέτη συνολικά δεκαεφτά δειγμάτων ενώ η διαλυτοθερμική σύνθεση που ακολουθήθηκε για την απομόνωση των CoFe2O4 MNPs είναι φιλική προς το περιβάλλον, επαναλήψιμη και με υψηλή απόδοση. Μελετήθηκαν οι εξής συνθετικοί παράγοντες: η επίδραση του επιφανειοδραστικού (ολεϋλαμίνη ( ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The targeted synthesis of cobalt ferrite magnetic nanoparticles (CoFe2O4 MNPs) is presented along with the ability to control through synthetic variations crucial factors for their biological application like the size, the morphology, the magnetic properties and the surface coating of the resulting MNPs. The synthetic procedures that were followed enabled the preparation of MNPs as T2 contrast agents, as fluorescent probes (sulforhodamine B acid chloride (SRB)), as carriers of carboxylate anti-inflammatory drugs (naproxen (NAP), ibuprofen (IBU)) and as fluorescent probes/carriers of labeled biomolecules (isothiocyanate fluorescein bovine serum albumin, FITC-BSA). In total, seventeen samples were examined, while solvothermal synthesis proved a simple enviromentally friendly and a reproducible method for the isolation of CoFe2O4 MNPs. The investigated synthetic parameters were: the surfactant (oleylamine (OAm) and octadecylamine (ODA)), the presence/absence of solvent, the ratio and char ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37365
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37365
ND
37365
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis of cobalt ferrite as smart magnetic nanoparticles as contrast agents in magnetic resonance imaging, fluorescent probes and drug carriers
Συγγραφέας
Γεωργιάδου, Βιολέττα (Πατρώνυμο: Θεοδόσιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη
Καλογήρου Ορέστης
Ταγκούλης Βασίλειος
Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα
Αγγελακέρης Μαυροειδής
Παπαγιαννοπούλου Διονυσία
Αρβανιτίδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου; Κοβάλτιο; Διαλυτοθερμική σύνθεση; Χαρακτηρισμός νανοϋλικών; Παράγοντες αντίθεσης Τ2; Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού; Ιχνηθέτες φθορισμού; Μεταφορά φαρμάκων με φορείς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 294 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)