Μελέτη φυσικών πλασμιδίων του αιθανολοπαραγωγού βακτηρίου Zymomonas mobilis

Περίληψη

Το αιθανολοπαραγωγό Gram- βακτήριο Zymomonas mobilis έχει προσελκύσει τις τελευταίες δεκαετίεςτο ενδιαφέρον αρκετών ερευνητικών ομάδων, προκειμένου να βελτιωθεί γενετικά και ναχρησιμοποιηθεί σε εκτεταμένες βιοτεχνολογικές εφαρμογές.Στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε μια πιο λεπτομερής ανάλυση των πλασμιδίων pZMO1,pZMO2 και pZMO3, των λεγόμενων και «μικρών πλασμιδίων» του Z. mobilis ATCC10988, εστιάζονταςστην εύρεση της πρωτοδιάταξης του pZMO2 και στη συνέχεια, στον προσδιορισμό των λειτουργικώνιδιοτήτων αυτού. Επίσης αποδείχθηκαν οι συζευκτικές ιδιότητες του pZMO3.Η εύρεση της πρωτοταγούς δομής του pZMO2 ανέδειξε την ύπαρξη ενός ανοικτού πλαισίουανάγνωσης (ORF) που κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη αντιγραφής (Rep), αφού σύγκριση της αμινοξικήςτης αλληλουχίας με βάσεις δεδομένων έδειξε να υπάρχει σημαντική ομοιότητα με πρωτεΐνεςαντιγραφής πλασμιδίων που αντιγράφονται με το μηχανισμό του κυλιόμενου κύκλου και που ανήκουνστην οικογένεια pC194/pUB110-τύπου. Η ανίχνευση μονόκλωνου DNA, ύστερα α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Gram-, ethanol-producer Zymomonas mobilis has attracted the interest of several research groupsduring recent decades for genetical improvement, in order to be used in extensive biotechnologicalapplications.In this work was achieved a more detailed analysis of three native plasmids pZMO1, pZMO2 andpZMO3, the so-called “small plasmids” of Zymomonas mobilis ATCC10988, focusing on finding thesequence of pZMO2 and identifying its functional properties. Also the results described here provideevidence that pZMO3 contains mobilization sequences.Finding the complete nucleotide sequence of pZMO2 revealed the existence of an open readingframe (ORF) encoding a replication protein (Rep) which is shown significant homology with replicasesof RCR plasmids and in specific those of the pC194/pUB110 family. The detection of single-strandedDNA, after hybridization under non-denaturing conditions, was further proof that pZMO2 uses theabove mechanism for its replication. Also identified the sequences re ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36968
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36968
ND
36968
Εναλλακτικός τίτλος
Study of natural plasmid of the ethanol-producing bacterium Zymomonas mobilis
Συγγραφέας
Αρβανίτης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας. Εργαστήριο Βιοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Περισυνάκης Άγγελος
Τύπας Μιλτιάδης
Τσουκάτος Δημόκριτος
Βοργιάς Κωνσταντίνος
Κούκου Άννα-Ειρήνη
Παππά Αικατερίνη-Μαρία
Αφένδρα Αμαλία-Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κινητοποίηση πλασμιδίου; Περιοχή έναρξης μεταφοράς; Πρωτεΐνη κινητοποίησης; Αντιγραφή πλασμιδίου; Πρωτεΐνη αντιγραφής; Πλασμιδιακή σταθερότητα; Υπολκωνοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 290 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)