Μελέτη προσαρμογής των αρθροπόδων στις τοξίνες των φυτών (plant allelochemicals) και τα εντομοκτόνα, με έμφαση στον ρόλο των μηχανισμών αποτοξικοποίησης

Περίληψη

Τα αρθρόποδα παράσιτα αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των τροφίμωνκαι τη δημόσια υγεία καθώς καταστρέφουν τις καλλιέργειες και μεταφέρουνεντομομεταδιδόμενες ασθένειες. Ο έλεγχός τους βασίζεται κυρίως στη χρήσηεντομοκτόνων. Ωστόσο, η συχνή τους εφαρμογή έχει οδηγήσει στην ανάπτυξηανθεκτικότητας, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω μεταλλαγών στις πρωτεΐνες-στόχους των εντομοκτόνων και μέσω της δράσης των ενζύμων αποτοξικοποίησης,όπως είναι οι κυτοχρωμικές P450 μονοοξυγενάσες (P450s), οι μεταφοράσες τηςγλουταθειώνης (GSTs) και οι καρβοξυλεστεράσες (CCEs). Τα ίδια ένζυμααποτοξικοποίησης συμμετέχουν και στην προσαρμογή των αρθροπόδων στα φυτά-ξενιστές, καθώς έχουν την ικανότητα να μεταβολίζουν- απενεργοποιούν τιςφυτοτοξίνες. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν προσεγγίσεις μεδιαγονιδιακούς οργανισμούς, βιοδοκιμές, μεθόδοι ανάλυσης μεταγραφώματοςκαθώς και βιοχημικές/ λειτουργικές μελέτες για τη διερεύνηση των μηχανισμώναποτοξικοποίησης ξενοβιοτικών ουσιών στο κουνούπι Aedes aegypti, το δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Arthropod pests seriously threaten food security and human health, as theyattack agricultural crops and transmit various diseases. Their control has beenlargely based on chemical insecticides. However the intense use of insecticides hasled in the development of resistance, mainly achieved by target site resistancemutations and detoxification, enzymes, such as the Cytochrome P450s, theGlutathione S-transferases GSTs and the Carboxylesterases (CCEs). The samedetoxification enzymes also participate in the adaptation of arthropod pests to theirhosts, as they also metabolize – inactivate phytotoxins. In this thesis, I usedtransgenic approaches, bioassays, transcriptomics and biochemical/ functionaltechniques to investigate detoxification mechanisms of major arthropod pests, suchas the Aedes aegypti, the Bactrocera oleae and the Tetranychus urticae, againstxenobiotics.First, the A. aegypti cytochrome P450 CYP9J28 was successfully expressed inDrosophila melanogaster and shown to confer signif ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36305
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36305
ND
36305
Εναλλακτικός τίτλος
Adaptation of arthropod pests in plant allelochemiclas and pesticides, with emphasis on the role of detoxification
Συγγραφέας
Παυλίδη, Νένα (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλαντίδης Κρίτων
Βόντας Ιωάννης
Λάμπρου Νικόλαος
Siden-Kiamos Inga
Μπουριώτης Βασίλειος
Τσαγκαράκου Αναστασία
Van Leeuwen Thomas
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρθρόποδα; Ανθεκτικότητα; προσαρμογή στα φυτά; Εντομοκτόνα; Αποτοξικοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
164 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)