Νεκρικές επιγραφές και προσωπογραφίες της μεσοβυζαντινής και υστεροβυζαντινής περιόδου (μέσα 9ου-μέσα 15ου αιώνα): η βυζαντινή περιφέρεια

Περίληψη

Ο τίτλος της εργασίας προσδιορίζει το χρονικό πλαίσιο και τα γεωγραφικά όριά της, καθώςκαι το είδος του υλικού που αποτελεί τη βάση της συναγωγής συµπερασµάτων. Πιοσυγκεκριµένα, εξετάζεται µια περίοδος έξι αιώνων, από τη λήξη της εικονοµαχικής έριδας ωςτην πτώση του βυζαντινού κράτους, ενώ οι περιοχές από τις οποίες προέρχεται τοσυγκεντρωµένο υλικό περιλαµβάνουν το σύγχρονο ελλαδικό χώρο (κυρίως: Πελοπόννησος,Αττική, Βοιωτία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, Νησιά) και τη Μικρά Ασία (µεέµφαση στην Καππαδοκία).Από την έρευνα δεν αποκλείονται και περιοχές που, αν και δεν βρίσκονται υπόβυζαντινή κυριαρχία σε όλη τη χρονική περίοδο που µας ενδιαφέρει, ακολουθούν -µεδιαφορετικό τρόπο και για ποικίλους λόγους- τη βυζαντινή παράδοση, παρέχοντας στοιχείαπου λειτουργούν ως αναγκαίες συνιστώσες στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης εικόνας γιατο θέµα που µελετάται.Η ευρύτητα του χρονολογικού και γεωγραφικού πλαισίου στο οποίο τοποθετείται τουλικό επιτρέπει να ανιχνευθεί η διαδικασία διαµόρφωσης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study's title defines its chronological and geographic framework, as well as the nature ofthe material that constitutes the basis for the conclusions. More specifically, the period underinvestigation comprises six centuries, from the end of Iconoclasm until the end of theByzantine state. The material comes from Greece (mainly the Peloponnese, Attica, Boeotia,Thessaly, Epirus, Macedonia, Thrace, the Aegean Islands) and Asia Minor (especiallyCappadocia).The study also includes regions which were not under Byzantine rule throughout the periodunder discussion, but followed Byzantine tradition – in different ways and for various reasons-, thus offering necessary evidence for a complete survey of the topic under discussion.The broadness of the chronological and geographic framework allows us to study the processof the formation and development of Byzantine funerary decoration, to attempt a classificationof the extant evidence, to detect special characteristics in specific regions, to ana ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37224
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37224
ND
37224
Εναλλακτικός τίτλος
Fumerary inscriptions and portraits of the middle and late byzantine periods (middle of 9th-middle of 15th century): the byzantine periphery
Συγγραφέας
Τσιώρου, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλοπίση-Βέρτη Σοφία
Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου Μαρία
Καλαμάκης Διονύσης
Λουκάκη Μαρίνα
Δρακοπούλου Ευγενία
Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου Μαρία
Πάλλης Γιώργος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζαντινή τέχνη; Βυζαντινή επιγραφική; Νεκρικές προσωπογραφίες; Ταφικές επιγραφές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 341 σ. ; Β' τόμος 105 σ.), εικ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)