Υποκειμενικότητα, σώμα και λόγος ατόμων με αυτισμό: ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες τα αυτιστικά άτομα διαμορφώνουν μια αίσθηση του εαυτού, των άλλων και του ανήκειν, όπως και το ρόλο που διαδραματίζουν η γλώσσα και το σώμα στην αυτιστική εμπειρία. Διατρέχει τους επιστημονικούς λόγους που συνέβαλαν στη θέσμιση του αυτισμού ως κλινικής κατηγορίας και τις πολιτισμικές προϋποθέσεις που ενημέρωναν τους λόγους αυτούς. Οι γλωσσικές προϋποθέσεις της διαμόρφωσης πολιτισμικής ταυτότητας των μη αυτιστικών αποτελούν εμπόδια στη συμπερίληψη των αυτιστικών, καθώς η εμπειρία των τελευταίων δεν είναι πρωτίστως γλωσσικά διαμεσολαβημένη. Η αισθητηριακή τους σχέση με τη γλώσσα και ο τρόπος πρόσληψης των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων αναδεικνύουν διαφορετικές επιστημολογίες γνώσης και αντίληψης.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation studies the processes through which autistic persons form a sense of self, of others and of belonging, as well as the role language and the body play in autistic experience. The study goes through the scientific discourses which contributed to the creation of autism as clinical category and their cultural presuppositions. The linguistic presuppositions of non autistics’ cultural identity prevent autistics’ social inclusion, since their experience is not primarily mediated by language and its categories. Their sensory relation with language and the way they perceive environmental stimuli feature different epistemologies of knowledge and perception.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36966
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36966
ND
36966
Εναλλακτικός τίτλος
Subjectivity, body and language of people with autism: anthropological approaches
Συγγραφέας
Μαρινούδη, Θεοδοσία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασίου Αθηνά
Γκέφου-Μαδιανού Δήμητρα
Παπαγαρουφάλη Ελένη
Τουντασάκη Ειρήνη
Μακρυνιώτη Δήμητρα
Αλεξιάς Γεώργιος
Μακρής Γεράσιμος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Ανθρωπολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αυτισμός; Ανθρωπολογία; Γλώσσα; Αισθήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)