Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την πρώιμη ανίχνευση συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: μια πανελλαδική έρευνα

Περίληψη

Η προσχολική ηλικία θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη ηλικία για την πρώιμη και έγκυρηανίχνευση δυσκολιών συμπεριφοράς και συναισθήματος και την εφαρμογή παρεμβάσεων γιατην αντιμετώπισή τους, πριν αυτές οι δυσκολίες παγιωθούν και εξελιχθούν σε σοβαρέςδιαταραχές στο μέλλον. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεωντων νηπιαγωγών για τις δυσκολίες συμπεριφοράς και συναισθήματος που παρουσιάζουν ταπαιδιά προσχολικής ηλικίας. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από νηπιαγωγούς, σε πανελλαδικόεπίπεδο, να ανιχνεύσουν τις δυσκολίες αυτές, κάνοντας χρήση ενός έγκυρου και αξιόπιστουψυχομετρικού εργαλείου, της Φόρμας Αναφοράς για τον/την Νηπιαγωγό – Βρεφονηπιοκόμο(ΦΑΝ-Β) για παιδιά 1½ -5 ετών, του Achenbach (Achenbach & Rescorla, 2009). Οιερευνητικές μας υποθέσεις ήταν: α) η εμφάνιση συναισθηματικών και συμπεριφορικώνδυσκολιών εξαρτάται από την ηλικία (νήπιο, προνήπιο), το φύλο του παιδιού, τηνεπαγγελματική κατάσταση των γονέων, το είδος του σχολείου (κλασσικό, ολοήμερο) στοοποίο φοιτά το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Preschool age is considered to be the most appropriate for early and valid detection ofemotional and behavioral difficulties, as well as the necessary intervention before thesedifficulties set in and develop into serious disorders later in life. The objective of this studywas to assess preschool teachers' perceptions of emotional and behavioral difficulties ofpreschoolers. To this end, preschool teachers across country were asked to use a reliable andvalid psychometric tool, the Achenbach's Caregiver-Teacher Report Form Achenbach's (CTRF)for ages 1½ -5 (Achenbach & Reschorla, 2009), in order to detect these difficulties.The research hypotheses were: a) emotional and behavioral difficulties are dependent onchild's age (toddler, preschoolers), sex, parental occupation, type of school (classical, all-day)and class size (number of students), b) preschool teachers most often use alternativeassessment methods (systematic observation and recording, assessment file), c) teachers'specialized tr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36872
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36872
ND
36872
Εναλλακτικός τίτλος
Perceptions of preschool teachers for the early detection of emotional and behavioral difficulties in preschool children: a nationwide survey
Συγγραφέας
Δώνη, Ελένη του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Γιώτσα Άρτεμις
Κούτρας Βασίλειος
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ
Γκότοβος Αθανάσιος
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Σακελλαρίου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συναισθηματικές δυσκολίες; Συμπεριφορικές δυσκολίες; Προσχολική ηλικία; Ανίχνευση; Αντιλήψεις νηπιαγωγών; Πανελλαδική έρευνα; ΦΑΝ-Β του Achenbach
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
531 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)