Εφαρμογή και αξιολόγηση της μεθόδου συστημική προσέγγιση στη διδασκαλία και εκμάθηση (SALT) στη διδασκαλία της οργανικής χημείας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η εφαρμογή και αξιολόγηση του διδακτικού μοντέλου «Συστημική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και Εκμάθηση (SATL)» στη διδασκαλία της λυκειακής οργανικής χημείας. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να κατατεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη συστημική διδασκαλία της οργανικής χημείας με βάση το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, αναπτύχθηκε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε στην πραγματοποίηση εμπειρικής έρευνας για την αξιολόγηση του μοντέλου SATL. Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε: (α) στην ανάπτυξη και αξιολόγηση κατάλληλα σχεδιασμένων αντικειμενικών ερωτήσεων ως εργαλεία ανίχνευσης της κατανόησης εννοιών οργανικής χημείας μαθητών λυκείου, (β) στην ανάπτυξη και αξιολόγηση κατάλληλα σχεδιασμένων συστημικών ερωτήσεων αξιολόγησης ως εργαλεία ανίχνευσης της κατανόησης των μαθητών αλλά και μέτρησης της συστημικής τους σκέψης, (γ) στη διερεύνηση των σχέσεων της κατανόησης των μαθητών με τη σχετική προϋπάρχουσα γνώση το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis was the implementation and evaluation of the “Systemic Approach to Teaching and Learning (SATL)” model in teaching upper high school organic chemistry. Furthermore, an attempt was made to present a comprehensive proposal for the systemic teaching of organic chemistry under the current curriculum. To achieve these objectives, appropriate educational material was developed, part of which was used in carrying out empirical research to evaluate the SATL model. This research focused on: (a) developing and evaluating properly designed objective questions as tools for capturing high school students’ meaningful understanding of organic chemistry concepts, (b) developing and evaluating properly designed systemic assessment questions as tools for capturing students’ meaningful understanding as well as measuring their systems thinking, (c) exploring the relationships between students’ meaningful understanding and their relevant prior knowledge, their learning styles, an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36636
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36636
ND
36636
Εναλλακτικός τίτλος
Implementation and evaluation of the systemic approach to teaching and learning (SALT) method in organic chemistry teaching
Συγγραφέας
Βαχλιώτης, Θεόδωρος του Αντώνιος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τζουγκράκη Χρύσα
Ματσαγγούρας Ηλίας
Γεωργιάδης Δημήτριος
Σιαφάκα-Καπάνδαη Αθανασία
Φρούσσιος Κλεάνθης
Σταύρου Δημήτριος
Μαυρικάκη Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μάθηση με κατανόηση; Συστημική προσέγγιση; Συστημική σκέψη; Αξιολόγηση; Οργανική χημεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
251 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)