Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ/νέου εκπαιδευτικού υλικού: παιδαγωγική και διαχειριστική διάσταση

Περίληψη

Η εισαγωγή της διαθεματικότητας στη χώρα μας υλοποιήθηκε στη χώρα μας με την πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ), στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μέσω του προγράμματος παραγωγής των ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ/νέου εκπαιδευτικού υλικού. Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος ως προς την παιδαγωγική και τη διαχειριστική του διάσταση. Για την αξιολόγηση της παιδαγωγικής διάστασης αξιοποιήθηκαν μεθοδολογικά εργαλεία του προγράμματος PISA 2003 στην επίλυση προβλήματος, ενώ για την αξιολόγηση τη διαχειριστικής διάστασης του προγράμματος αξιοποιήθηκαν μεθοδολογικά εργαλεία που αφορούν τη συγκριτική αξιολόγηση, τους δείκτες ποιότητας, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και την ανάλυση κόστους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 496 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου από 62 Γυμνάσια της Αχαΐας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης βελτίωσε την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The implementation of Cross circularity in Greece took place with the most recent reform of Analytic Programs of Study (APS), in the beginning of decade 2000 via the program of production of DEPPS/APS/new educational material. In the present dissertation is attempted the evaluation of this particular program as for the pedagogics and its administrative dimension. For the evaluation of pedagogic dimension were developed methodological tools from PISA 2003 in the problem solving, while for the evaluation of comparative developed concrete indicators. It was developed the international quality standards administrative dimension of program were developed methodological tools that concern the comparative evaluation, the indicators, the efficiency, the effectiveness, the International Standards and the cost analysis. The sample of research was 496 students of C class from 62 high schools of Achaia prefecture. The results of research show that the application of Cross Curricularity improved th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29119
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29119
ND
29119
Συγγραφέας
Λουκόπουλος, Αριστείδης του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Καρατζιά - Σταυλιώτη Ελένη
Κατσίλλης Ιωάννης
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Λαμπρόπουλος Χαρίλαος
Καμαριανός Ιωάννης
Μπάκας Θωμάς
Ασημάκη Άννυ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση; Αποτελεσματικότητα; Αποδοτικότητα; Κόστος; Διαθεματικότητα; Επίλυση προβλήματος; Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
419 σ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)