Ποιοτική μελέτη λύσεων μη γραμμικών ελλειπτικών συστημάτων

Περίληψη

Στο κεφάλαιο 1, παρουσιάζουμε κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διανυσματική Allen-Cahn εξίσωση. Στο κεφάλαιο 2, υπό συγκεκριμένες υποθέσεις, αποδεικνύουμε αυστηρά τις συνθήκες γωνιών Plateau στις τριπλές συμβολές διάχυτων διεπιφανειών στις τέσσερεις διαστάσεις, εκκινώντας από τη διανυσματική Allen-Cahn εξίσωση με ένα τριπλού φρεατίου δυναμικό. Η απόδειξη βασίζεται στην εφαρμογή του θεωρήματος απόκλισης κάνοντας χρήση της μηδενικής απόκλισης ενός τανυστή τάσης που συνδέεται με την εξίσωσή μας. Στο κεφάλαιο 3, αποδεικνύουμε μιαν αρχή μεγίστου για ελαχιστικές λύσεις του συστήματος ∆u−∇W(u) = 0, με ένα δυναμικό W που μηδενίζεται στο σύνορο ενός κλειστού κυρτού συνόλου C0 ⊂Rm, που είναι είτε C2 ομαλό ή αποτελεί ένα μεμονωμένο σημείο {a}. Στο κεφάλαιο 4, αποδεικνύουμε δύο αναγκαίες συνθήκες για την ύπαρξη φραγμένων μονοδιάστατων ελαχιστοποιητών u: το δυναμικό W πρέπει να έχει ολικό ελάχιστο έστω ίσο με 0 χωρίς βλάβη της γενικότητας, και επίσης W(u(x)) → 0 καθώς|x|→∞. Επιπροσθέτω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In chapter 1, we present some basic notions related to the vector AllenCahn equation. In chapter 2, under appropriate hypotheses, we rigorously derive the Plateau angle conditions at triple junctions of diused interfaces in four dimensions, starting from the vector-valued Allen–Cahn equation with a triple-well potential. Our derivation is based on an application of the divergence theorem using the divergence-free form of the equation via an associated stress tensor. In chapter 3, a maximum principle is established for minimal solutions to the system ∆u−∇W(u) = 0, with a potential W vanishing at the boundary of a closed convex set C0 ⊂Rm, which is either C2 smooth or coincides with a point {a}. In chapter 4, we establish two necessary conditions for the existence of bounded one dimensional minimizers u: the potential W must have a global minimum supposed to be 0 without loss of generality, and W(u(x)) → 0 as |x| → ∞. Furthermore, non constant minimizers connect at ±∞ two distinct compon ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36415
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36415
ND
36415
Εναλλακτικός τίτλος
Qualitative study of non linear elliptic systems
Συγγραφέας
Αντωνόπουλος, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Αλικάκος Νικόλαος
Λάππας Διονύσιος
Μπαρμπάτης Γεράσιμος
Δουγαλής Βασίλειος
Στρατής Ιωάννης
Τερτίκας Αχιλλέας
Santambrogio Filippo
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Νόμος του Young; Αρχή μεγίστου; Τοπικοί ελαχιστοποιητές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vi, 69 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)