Ανάπτυξη κυψελών καυσίμου αγωγών πρωτονίων υψηλής θερμοκρασίας για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος και χημικών προϊόντων

Περίληψη

Στο πλαίσιο των προσπαθειών κλιμάκωσης και ταχείας εμπορευματοποίησης των κυψελών καυσίμου, η παρούσα Διδακτορική Διατριβή, καινοτομεί και θέτει νέες προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της απευθείας τροφοδοσίας ανώτερων υδρογονανθράκων σε SOFCs αγωγών πρωτονίων. Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής, είναι η σύνθεση, ο φυσικοχημικός/ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός αποδοτικών υλικών και η αξιολόγησή τους ως προς τη συμπεριφορά καταλυτικής ενεργότητας και σταθερότητας κατά την αντίδραση της ατμο-αναμόρφωσης ανώτερων υδρογονανθράκων, με απώτερο σκοπό, την περαιτέρω χρήση τους ως ανοδικά ηλεκτρόδια σε εφαρμογές κυψελών καυσίμου αγωγών πρωτονίων με τροφοδοσία Η2 και υδρογονανθράκων (ισο-οκτάνιο, βιο-αιθανόλη).Προς αυτή την κατεύθυνση, αρχικά, διερευνήθηκε η αναμόρφωση με υδρατμούς του ισο-οκτανίου σε καταλύτες Cu υποστηριγμένους σε οξείδια σπάνιων γαιών (La2O3, CeO2, Sm2O3, Pr6O11, Nd2O3, Gd2O3). Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η καλύτερη συμπεριφορά επιτεύχθηκε για ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Toward the direction of fuel cells scale up and commercialization, the innovative character of the present thesis is based on the synthesis, characterization and evaluation of novel and efficient materials, to be employed as anodic electrodes/catalysts in internal reforming proton conducting SOFCs, fed with iso-octane or bio-ethanol. To this end, the iso-octane steam reforming reaction over Cu-based catalysts supported on rare earth oxides (La2O3, CeO2, Sm2O3, Pr6O11, Nd2O3, Gd2O3), was initially explored. The results revealed that the best performance was achieved for the CeO2-supported catalyst, which demonstrated ~55% H2 yield at 700 oC and a H2O/C feed ratio equal to 3. The order of performance for the different Cu/REOs catalysts was as follows: CeO2 >> Nd2O3 > Gd2O3 > Sm2O3 ≈ Pr6O11 ≈ La2O3. The superiority of Cu/CeO2 was ascribed to its high BET surface area and pronounced redox properties, compared to the other Cu-supported REOs catalysts. However, a notable degradation was obse ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36320
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36320
ND
36320
Εναλλακτικός τίτλος
Development of high temperature proton conducting solid oxide fuel cells for the co-generation of electricity, thermal power and useful chemical products
Συγγραφέας
Ιωακειμίδης, Ζήσης (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας
Εξεταστική επιτροπή
Μαρνέλλος Γεώργιος
Στουκίδης Μιχαήλ
Κονσολάκης Μιχαήλ
Κικκινίδης Ευστάθιος
Τσιπλακίδης Δημήτριος
Αθανασίου Κωνσταντίνος
Σταθόπουλος Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Καταλύτες; Αντίδραση ατμο-αναμόρφωσης ισο-οκτανίου; Αντίδραση ατμο-αναμόρφωσης αιθανόλης; Καταλυτική ενεργότητα; Πειράματα σταθερότητας; Στερεοί ηλεκτρολύτες; Ηλεκτρόδια; Πρωτονιακοί αγωγοί υψηλής θερμοκρασίας; Ηλεκτροχημικές μετρήσεις; Ηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvii, 598 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)