Πνευματική ιδιοκτησία και δίκαιο καταναλωτή: η ισορροπία εννόμων συμφερόντων δικαιούχων και καταναλωτών εντός του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι κίνδυνοι διατήρησης αυτής στο ψηφιακό περιβάλλον και ο ρόλος του δίκαιου του καταναλωτή

Περίληψη

Με την παρούσα διατριβή προσεγγίζονται ορισμένοι κανόνες του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας από την πλευρά των καταναλωτών. Παράλληλα επιχειρείται η εφαρμογή διατάξεων του δικαίου του καταναλωτή, στις συναλλαγές με αντικείμενο προστατευόμενο από την πνευματική ιδιοκτησία, σε περιπτώσεις συγκρούσεων που προκύπτουν στην πράξη, αλλά και η σύνθεση των διαφορετικών προσεγγίσεων, με στόχο την εξισορρόπηση συμφερόντων, μέσω της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Πρώτο Μέρος αφορά τη σχέση των δύο κλάδων δικαίου διαχρονικά, κυρίως δε τη θέση των καταναλωτών εντός του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξετάζεται λοιπόν η έμμεση προστασία των συμφερόντων τους, μέσω των ορίων και περιορισμών των δικαιωμάτων του δημιουργού και των λοιπών δικαιούχων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρχή της ανάλωσης της εξουσίας (δικαιώματος) διανομής (ά.3§1δ Ν. 2121/1993), με παράλληλη επισκόπηση της ψηφιακής ανάλωσης, καθώς και στην εξαίρεση (περιορισμό) του δικα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis examines certain rules of copyright law from a consumers’ standpoint. At the same time, it examines conflictual cases arising out of the application of consumer legislation on transactions pertaining to copyright-protected subject matter, as well as it synthesizes diverging approaches with the aim of balancing interests, through the application of the fundamental constitutional principle of proportionality. The study is divided into two parts. Part One deals with the relationship of the two branches of law over time, especially with respect to the status of consumers within the domain of copyright law. In this context, the indirect protection of their interests through the limits and limitations of the rights of authors and other rightholders is analyzed. Particular emphasis is given to the principle of exhaustion of the distribution right (art.3§1 d Law 2121/1993), while simultaneously providing an overview of digital exhaustion and the exemption (limitation) of the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36316
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36316
ND
36316
Εναλλακτικός τίτλος
Copyright law and consumer law: the balance of legitimate interests of the rightholders and consumers in copyright law, risks of maintaining it in the digital environment and the role of consumer law
Συγγραφέας
Κοκοτσάκη, Ευαγγελία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Α' Ιδιωτικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Καλλινίκου Διονυσία
Χιωτέλλης Αριστείδης
Αυγουστινάκης Μιχαήλ
Παπαρσενίου Παρασκευή
Καραγιάννης Κωνσταντίνος
Νικολόπουλος Παναγιώτης
Χατζημιχαήλ Νικήτας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Καταναλωτής; Δικαιούχοι; Πνευματική ιδιοκτησία; Σύγκρουση; Έννομα συμφεροντα; Περιορισμοί; Αρχή αναλογικότητας; Ιδιωτικό αντίγραφο; Ανάλωση; Ψηφιακή ανάλωση; Ψηφιακό περιβάλλον; Καταναλωτή, Δίκαιο; Γενικοί όροι συναλλαγών; Συμβάσεις από απόσταση; Ψηφιακό περιεχόμενο; Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές; Προσωπικά δεδομένα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
688 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)