Υπολογιστική μελέτη μετάδοσης φλόγας προανάμιξης

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι η υπολογιστική διερεύνηση της μετάδοσης φλόγας προανάμιξης σε μίγμα αέρα-καυσίμου που βρίσκεται σε ηρεμία και χαρακτηρίζεται από στρωτή ροή, αλλά και υπό την παρουσία τύρβης. Η μελέτη των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάδοση του μετώπου της φλόγας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο στα πλαίσια της βασικής έρευνας με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της θερμορευστομηχανικής, όσο και στα πλαίσια βιομηχανικών εφαρμογών, όπως η διάδοση φλόγας προανάμιξης σε κινητήρες έναυσης με σπινθηριστή (Otto), αλλά και σε κινητήρες έναυσης με συμπίεση ομογενοποιημένου (HCCI) ή στρωματοποιημένου (SCCI) μίγματος. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία της απευθείας επίλυσης των εξισώσεων διατήρησης (DNS), δηλαδή χωρίς τη χρήση μοντέλων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη της ταχύτητας διάδοσης του μετώπου της φλόγας, καθώς και στην εξάρτησή της από τη διάταση (stretch) στην οποία αυτό υπόκειται λόγω της σφαιρικής γεωμετρίας, αλλά και εξαιτίας της αλληλεπίδραση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Premixed flame propagation is one of the most interesting problems in combustion, of both practical and fundamental interest. It is characterized not only by the intrinsic instabilities, but also by the interaction with an extended range of flow scales. The recent progress in computational capabilities has enabled high-fidelity numerical simulations of reactive flows, able to capture the details of the intricate aero-thermo-chemical interactions, thus increasing their importance in combustion research. The present work aims at investigating the propagation of premixed spherical flames in laminar and turbulent environment, via direct numerical simulations of the reactive Navier-Stokes equations at the low-Mach number limit. Although in most practical applications combustion occurs in a turbulent environment, the study of laminar flames is important for understanding the fundamental mechanisms of turbulent flame propagation and the complex phenomena involved. Hence, a large number of lam ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2018)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36306
Εναλλακτικός τίτλος
Numerical investigation of premixed flame propagation
Συγγραφέας
Γιαννακόπουλος, Γεώργιος Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Τομπουλίδης Ανανίας
Τουρλιδάκης Αντώνιος
Boulouchos Konstantinos
Σαμαράς Ζήσης
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Αλειφέρης Παύλος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Φλόγα προανάμιξης; Απευθείας αριθμητική προσομοίωση; Ταχύτητα διάδοσης φλόγας; Ρυθμός διάτασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxviii, 159 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.