Έρωτας και πόλεμος: πηγές και ερμηνεία των διονυσιακών του Νόννου

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη δύο βασικών θεματικών αξόνων των Διονυσιακῶν: του έρωτα και του πολέμου. Ενώ το θέμα του έρωτα έχει διερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, λόγω και της πολύπλευρης αξιοποίησής του από τον Νόννο στα Διονυσιακά, η σχέση έρωτα – πολέμου έχει αναφερθεί μόνο ακροθιγώς από τους μελετητές. Θεωρήθηκε εύλογο να αφιερωθεί το πρώτο κεφάλαιο της διατριβής στην ανάλυση της έντονης πολεμικής παρουσίας του ίδιου του θεού Έρωτα, εφόσον μάλιστα η δραστηριοποίηση αυτή εντοπίζεται ήδη στο πρώτο βιβλίο με την συμμετοχή του θεού στον πόλεμο του Δία εναντίον του Τυφώνα. Ακολουθεί η διερεύνηση της κορυσσομένης Αφροδίτης αλλά και της σχέσης ανάμεσα στον Άρη και την Αφροδίτη και τους θνητούς «εκπροσώπους» τους, Μορρέα και Χαλκομέδη, οι ενέργειες των οποίων θα αποδειχθούν καθοριστικές για την εξέλιξη και την έκβαση των Διονυσιακῶν. Στο πλαίσιο της ανάλυσης του επεισοδίου Μορρέα – Χαλκομέδης εντάσσεται η μελέτη της μεταφορικής απεικόνισης του κάλλους ως όπλου που αποτελ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to study the two main thematic centres of the Dionysiaca: love and war. While the theme of love is explored sufficiently –because of the multifaceted exploitation by Nonnus in the Dionysiaca– the relation between love and war was only briefly mentioned by scholars. The first chapter is devoted to the analysis of the military presence of Cupid, since the actions of the god are already detected in the first book with the participation of Cupid in the war against Typhoon. Subsequently we investigate κορυσσομένη Αφροδίτη and the relationship between Mars and Venus and their mortal ' representatives ', Morrheus and Chalcomede, whose actions will prove decisive for the development and outcome of the Dionysiaca. Part of this analysis is the study of the metaphorical presentation of beauty as a weapon, which is a Leitmotiv in the Dionysiaca and often answered in the Morrheus – Chalcomede story. The last chapter of the thesis is devoted to the interpretation of Dio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34938
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34938
ND
34938
Εναλλακτικός τίτλος
Love and war: sources and interpretation of the dionysiaca of Nonnus
Συγγραφέας
Κοκορέα, Σωτηρία-Ευτυχία του Βασίλειος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπεζαντάκος Νικόλαος
Βοσκός Ανδρέας
Χατζηκώστα Στυλιανή
Παπαθωμάς Αμφιλόχιος
Ζαμάρου Ειρήνη
Φάκας Χρήστος
Καρβούνη Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Νόννος; Διονυσιακά; Ποίηση; Έρωτας; Αφροδίτη; Συμπλοκή ερωτικού και πολεμικού στοιχείου; Το κάλλος ως όπλο; Ελληνιστική ποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
337 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)