Μελέτη φαινομένων καύσης σε παράλληλα συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών

Περίληψη

Θέμα της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η υπολογιστική διερεύνηση τυρβωδών διεργασιών καύσης με τη χρήση της μεθόδου προσομοίωσης μεγάλων δινών βασισμένη στο μοντέλο προσεγγιστικής ανέλιξης (ADM) καθώς και στο μοντέλο Smagorinsky (κλασσικό και δυναμικό) σε συνδυασμό με τη μέθοδο των σταθερών φλογιδίων και με τη βοήθεια των τρισδιάστατων φασματικών πεπερασμένων στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της διατριβής αναπτύχθηκε λογισμικό για να επεκταθεί ο ήδη υπάρχων κώδικας με την εφαρμογή της μεθόδου προσομοίωσης των μεγάλων δινών. Κυρία γεωμετρία στάθμισης και ελέγχου αξιοπιστίας των μοντέλων αποτέλεσε η ασυμπίεστη δέσμη ρευστού ομοροής (Coflow Jet) με Re=2000 (τυρβώδης ροή). Τα αποτελέσματα της έντασης της τύρβης είναι σε πολύ καλή συμφωνία με αυτά της άμεσης προσομοίωσης όσο αφορά στο κλασσικό μοντέλο Smagorinsky με Cs=0.1. Τα αποτελέσματα του μοντέλου ADM συμφωνούν με αυτά της άμεσης προσομοίωσης μόνο στην περιοχή ομοιότητας της δέσμης ενώ αυτά του δυναμικού μοντέλου Smagorinsky είναι καλύτε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the frame of the present work Large Eddy Simulations (LES) of turbulent low Mach number flows were performed. The goal of the present work was the combination of a spectral element code (Nek5000) which is used for Direct Numerical Simulations (DNS) and two subgrid scale models for the LES Approximate Deconvolution Model (ADM) and Smagorinsky model (Steady and Dynamic). The LES results were compared with DNS simulation results performed for this project. For the ADM the investigation shows an overestimation of the centerline turbulent velocity intensity in the transition region of the jet whereas a good agreement was obtained in the scale similarity region. The results with the constant Smagorinsky model with constant Cs=0.1 were in good agreement with the DNS results in the whole region of the jet (transition and scale similarity region) while the use of the dynamic Smagorinsky model results in a poorer representation of the turbulent intensities compared to the steady Smagorinsky m ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24274
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24274
ND
24274
Εναλλακτικός τίτλος
Combustion phenomena studies in parallel multiprocessor systems
Συγγραφέας
Γκατζούλης, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Τομπουλίδης Ανανίας
Μπάρτζης Ιωάννης
Τουρλιδάκης Αντώνιος
Καϊκτσής Λάμπρος
Αλειφέρης Παύλος
Μπουρής Δημήτριος
Υάκινθος Κύρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Φασματικά πεπερασμένα στοιχεία; Προσομοίωση μεγάλων δινών; Μοντέλο προσεγγιστικής ανέλιξης; Μοντέλο Smagorinsky; Φλόγες διάχυσης; Μοντέλο σταθερών φλογιδίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 190 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)