Αναζήτηση του χειραλικού κρίσιμου σημείου της αδρονικής ύλης στις σχετικιστικές σκεδάσεις ιόντων

Περίληψη

Στη γειτονιά του κρισίμου σημείου της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (ΚΧΔ), μια μετάβαση φάσης 2ας τάξεως οδηγεί σε μερική αποκατάσταση της χειραλικής συμμετρίας, με ταυτόχρονο μηδενισμό της αναμενόμενης τιμής του χειραλικού συμπυκνώματος, απειρισμό του μήκους συσχέτισης, και ανάδυση αυτο-όμοιας φράκταλ δομής με μακροσκοπικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται από συγκεκριμένες κλάσεις παγκοσμιότητας.Εφαρμόζουμε μια ανάλυση σποραδικότητας των δευτέρας τάξεως κανονικοποιημένων παραγοντικών ροπών στο χώρο των εγκαρσίων ορμών προκειμένου να ανιχνεύσουμε (αυτο-όμοιες) διακυμάνσεις, που ακολουθούν νόμους δύναμης, στην συνάρτηση συσχέτισης πυκνότητας των βαρυονίων που παράγονται σε σχετικιστικές σκεδάσεις ιόντων στο SPS του CERN. Με βάση την προσέγγιση σαγματικού σημείου, αναπτύσσουμε ένα μοντέλο της ενεργού δράσης η οποία περιγράφει το σ-συμπύκνωμα και την βαρυονική πυκνότητα στην περιοχή του κρισίμου σημείου, καθώς και προσομοιώσεις Monte Carlo που υλοποιούν τα μοντέλα αυτά σε υπολογιστή. Εφαρμόζουμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The chiral critical point of QCD is characterized by a second order phase transition.At its vicinity, the quark-antiquark chiral condensate vanishes and chiral symmetryis partially restored. This phase transition is accompanied by a divergence of thecorrelation length, which induces a self-similar fractal geometry in the condensate, andresults in macroscopic observables following well-defined power-law scaling dictated bycertain universality classes.We use intermittency analysis of second scaled factorial moments (SSFMs) in trans-verse momentum space in order to detect power-law (self-similar) fluctuations in thedensity-density correlation function of baryons produced in relativistic ion collisionsat SPS, CERN. Based on the saddle-point approximation, we develop a model of theeffective actions describing the sigma condensate and baryon density at the vicinity of thecritical point, as well as Monte-Carlo simulations that implement these models on acomputer. We apply improved intermitten ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36113
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36113
ND
36113
Εναλλακτικός τίτλος
Searching for the chiral critical point of quark matter in relativistic ion collisions
Συγγραφέας
Δάβης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Νικήτας)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων
Εξεταστική επιτροπή
Διάκονος Φώτιος
Παναγιώτου Απόστολος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Αντωνίου Νικόλαος
Seyboth Peter
Gazdzicki Marek
Μαϊντάς Ξάνθος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Ανάλυση σποραδικότητας; Φασικό διάγραμμα της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής; Αυτο - όμοιες διακυμάνσεις; Σχετικιστικές σκεδάσεις ιόντων; Πείραμα NA49; Μετάβαση φάσης 2ας τάξης; Χειραλικό κρίσιμο σημείο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 170 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)