Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Γ3) στη Β/θμια Εκπαίδευση: μαθητές - τριες με μητρική γλώσσα (Γ1) άλλη από την Ελληνική (Γ2). Χαρακτηριστικά και δυνατότητες εκμάθησης σ' ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον: απόψεις εκπαιδευτικών και συμπεριφορές μαθητών τάξεων ξένης και ελληνικής γλώσσας

Περίληψη

Η παρούσα εργασία περιγράφει τη συμπεριφορά των δίγλωσσων μαθητών των Γυμνασίων στις τάξεις ξένης και ελληνικής γλώσσας καθώς και τις απόψεις των εκπαιδευτικών ξένης και ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τη συμμετοχή των παραπάνω μαθητών στην τάξη. Συγκεκριμένα η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της διαφοροποίησης της συμμετοχής και της παρακολούθησης των δίγλωσσων μαθητών των Γυμνασίων στην τάξη της ξένης γλώσσας καθώς και στην τάξη της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποτελεί για αυτούς δεύτερη γλώσσα. Ακόμη η έρευνα έχει στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ελληνικής και ξένης γλώσσας σχετικά με τη συμμετοχή και παρακολούθηση των παραπάνω μαθητών στο μάθημά τους καθώς και την ανάδειξη από μεριάς τους της μητρικής γλώσσας των δίγλωσσων μαθητών.Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία η παρατήρηση τάξης και η ημι-δομημένη συνέντευξη. Για τις ανάγκες της έρευνας παρατηρήθηκαν 60 δίγλωσσοι μαθητές, ομιλητές αλβανικής και ρωσικής γλώσσας 10 Γυμνασίων, 4 περιφ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis registers the behavior of Junior High School bilinguals in both Greek and foreign language classroom, as well as the opinions of Greek and foreign language teachers concerning the bilinguals’ behavior and the emergence of their linguistic background inside the classroom.In particular, the thesis aims at the investigation of the different behavior bilingual students show- both inside the Greek language classroom, which is a second language for them and in the foreign language classroom. The thesis also attempts to investigate the Greek and foreign language teachers’ views, concerning the behavior of the bilinguals in their course, as well as the enhancement of the mother tongue of these learners. The classroom observation and the semi-structured interviews have been used as tools in order to succeed in what was mentioned above. For the research needs, 60 bilinguals of Albanian and Russian language have been observed. They were students of 10 Junior High Schools in 4 regiona ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L’objectif de cette thèse est double. D’abord, décrire les comportements des collégiens bilingues dans les classes de grec et de langue étrangère, ensuite examiner les points de vue des enseignants de grec et de langue étrangère par rapport à la participation de ces élèves en classe. Plus particulièrement, la thèse vise à observer la différenciation des comportements des collégiens bilingues pendant le cours de grec qui constitue une langue seconde pour eux et pendant le cours de langue étrangère qui représente pour ce public une langue étrangère. De plus, la thèse se propose d’examiner les points de vue des enseignants de grec et de langue étrangère par rapport à la participation des collégiens décrits ci-dessus pendant leur cours et la valorisation de la langue maternelle de ces collégiens bilingues.Pour réussir ces objectifs l’observation de classe et l’interview ont été utilisés comme outils de travail. L’enquête à d’abord consisté en une observation, pendant les cours de grec et d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35264
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35264
ND
35264
Εναλλακτικός τίτλος
Foreign language learning in junior high school by learners with mother tongue other than greek: teachers’ views and students behavior in foreign language and Greek language classroom
Συγγραφέας
Τάντση, Αννέτα (Πατρώνυμο: Τραϊανός)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Καμαρούδης Σταύρος
Κοιλιάρη Αγγελική
Γρίβα Ελένη
Ντίνας Κωνσταντίνος
Γραμμενίδης Συμεών
Στάμου Αναστασία
Κεσίδου Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα; Πρώτη / δεύτερη / ξένη γλώσσα; Δίγλωσσος; Παρατηρήσεις τάξεων; Απόψεις εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
263 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)