Ανίχνευση της σύγχρονης έκφρασης των αντιγόνων CD5/CD19 στα λεμφοκύτταρα φυσιολογικών ατόμων

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανίχνευση της σύγχρονης έκφρασης των αντιγόνων CD5 και CD19 σε φυσιολογικά άτομα. Υπάρχουν λιγοστά παγκόσμια δεδομένα που αναφέρονται στην έκφραση των μοριακών δεικτών που αφορούν τα χρόνια λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα σε φυσιολογικό πληθυσμό. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ: Εξετάσθηκαν 815 υγιείς ενήλικες, ηλικίας 30-70 ετών και 27 πάσχοντες από ΧΛΛ. Στα δείγματα αίματος που ελήφθησαν με παρακέντηση περιφερικής φλέβας, πραγματοποιήθηκε πλήρης αιματολογικός, βιοχημικός και ανοσοφαινοτυπικός έλεγχος. Στους έχοντες συνέκφραση CD5/CD19 άνω του 2,5%, έγινε μελέτη του ανοσοφαινότυπου της Β- χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας (ΧΛΛ) και προσδιορισμός της μονοκλωνικότητας κ και λ των κυττάρων αυτών των ασθενών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η συνέκφραση των CD5/CD19 στη μελέτη μας βρέθηκε να αντιπροσωπεύει το 1,6% του γενικού πληθυσμού, ποσοστό που βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των διεθνών μελετών. Η συνέκφραση αυτή, με την χρήση πιο εκτεταμένου ανοσοφαι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

PURPOSE: To investigate the simultaneous expression of CD5 and CD19 anti-gens in normal individuals. There are little data on international literature referring the expression of molecular markers related to chronic lymphoproliferative dis-orders in a healthy population. MATERIALS AND METHODS: 815 healthy adults, aged 30-70 years and 27 patients with CLL were examined. The blood samples were obtained with peripheral vein puncture. Complete blood counts, biochemical tests and immunophenotypic control were performed. To those with coexpression of CD5 / CD19 exceeding 2.5%, studies of immunophenotyping B- chronic lymphocytic leukemia (CLL) and determination of kappa and lambda clonality cells of these patients were carried out. Coexpression of CD5 / CD19 in our study was found to represent 1.6% of the general population, a percentage that is within the framework of international studies.RESULTS: Coexpression of this, the use of more extensive immunophenotype order control and control of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35026
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35026
ND
35026
Εναλλακτικός τίτλος
Detection of contemporary expression of CD5 and CD19 antigens in lymphocytes of normal subjects
Συγγραφέας
Σαούλη, Ζωή (Πατρώνυμο: Αστέριος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Καραμήτσος Δημήτριος
Κλωνιζάκης Ιωάννης
Καϊάφα Γεωργία
Γαρυπίδου-Βρατσκίδου Βασιλεία
Βακαλοπούλου Σοφία
Χατζητόλιος Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Συνέκφραση; Αντιγόνα CD5, CD19; Λεμφοκυττάρωση; Λευχαιμία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
133 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)