Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού υποψηφίων φιλολόγων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και διερευνά το είδος των ψηφιακών περιβαλλόντων, τα οποία αξιοποιούν 720 υποψήφιοι φιλόλογοι των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. σε ακαδημαϊκά και σε έξω-ακαδημαϊκά περιβάλλοντα μάθησης. Μελετά, ειδικότερα, τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και τη συχνότητα χρήσης οικιακών πρακτικών και πρακτικών ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Εξετάζει, ακόμη, το κατακτημένο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των υποκειμένων της έρευνας, τους φορείς μάθησης (τυπικούς, μη τυπικούς και άτυπους), από τους οποίους απέκτησαν ένα βασικό γνωστικό κεφάλαιο αναφορικά με τις ΤΠΕ, καθώς, επίσης και την αυτοαντίληψη του ρόλου τους ως προς τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα διδασκαλίας. Από τα ευρήματα αυτής της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θεωρούνται, σε ικανοποιητικό βαθμό, ψηφιακά εγγράμματοι και χρησιμοποιούν αρκετά συχνά τον Η/Υ ως πρακτική γραμματισμού για ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation is part of the scientific field of ICT in education and explores the nature of digital environments, which utilize 720 student teachers at Departments of Literature, History and Archaeology, Philosophy and Education at Aristotle University of Thessaloniki, in academic and non-academic learning environments. It studies, in particular, the digital literacy practices and the frequency of domestic and academic practices. Examine even the actual level of digital literacy of the participants, the learning providers (formal, non-formal and informal), of whom acquired basic knowledge regarding ICT as well, and also the self-perception of their role as to modern digital media teaching. The findings of this research shows that student teachers considered, sufficiently, digitally literate and quite often use a computer as a literacy practice for entertainment, information and communication, in non-academic, however, learning environments. Candidates utilize online bibliog ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34883
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34883
ND
34883
Εναλλακτικός τίτλος
Student teachers' digital literacy practices
Συγγραφέας
Τζιφόπουλος, Μενέλαος του Χαρίσιος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπίκος Κωνσταντίνος
Χοντολίδου Ελένη
Κουτσογιάννης Δημήτριος
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Μπονίδης Κυριάκος
Φαχαντίδης Νικόλαος
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού; ΤΠΕ; Υποψήφιοι φιλόλογοι; Ψηφιακό χάσμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
327 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)