Φαινοτυπική και γονιδιακή μελέτη της αντοχής στις μακρολίδες στελεχών Streptococcus pneumoniae από αποκισμένα παιδιά κατά την περίοδο της επέκτασης της εμβολιαστικής κάλυψης με το επταδύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο

Περίληψη

Ιστορικό:Επιδιώξαμε να αρακολουθήσουμε τις χρονικές τάσεις στη ρινοφαρυγγική φορεία των στελεχών πνευμονιοκόκκου , που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις μακρολίδες, σε μια περίοδο με αυξημένη κάλυψη με το επταδύναμο πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο (PCV7) στην Κεντρική Ελλάδα.Μέθοδοι:Στελέχη Streptococcus pneumoniae απομονώθηκαν από 2649 ρινοφαρυγγικά δείγματα που ελήφθησαν από βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Κεντρική Ελλάδα κατά το διάστημα 2005-2009. Ακολούθησε φαινοτυπική και γονοτυπική ανάλυση των στελεχών, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των γονιδίων αντοχής στις μακρολίδες mef(Α), τις υποκατηγορίες mef(Α) και mef(Ε), καθώς και erm(Β).Αποτελέσματα:Από το 1105 τυποποιήσιμα στελέχη S. pneumoniae, 265 (24%) ήταν ανθεκτικά στις μακρολίδες 22% το 2005, 33,3% το 2006, 23,7% το 2007 και 20,5% το 2009 (P = 0,398). Μεταξύ αυτών των ανθεκτικών στις μακρολίδες στελεχών πνευμονιοκόκκου, 28,5% κωδικοποιούσαν το γονίδιο erm(Β), 24,3% τα γονίδια erm(B) + mef(Ε), το 41,8% το mef(Ε), και το 5,3 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

We sought to characterize the temporal trends in nasopharyngeal carriage of macrolideresistant pneumococci during a period with increased heptavalent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) coverage in Central Greece.Methods:Streptococcus pneumoniae isolates were recovered from 2649 nasopharyngeal samples obtained from day-care center attendees in Central Greece during 2005–2009.A phenotypic and genotypic analysis of the isolates was performed, including the identification of macrolide resistance genes mef(A), subclasses mef(A) and mef(E), as well as erm(B).Results:Of the 1105 typeable S. pneumoniae isolates, 265 (24%) were macrolide-resistant; 22% in 2005, 33.3% in 2006, 23.7% in 2007, and 20.5% in 2009 (P=0.398). Among these macrolideresistant pneumococci, 28.5% possessed erm(B), 24.3% erm(B)+mef(E), 41.8% mef(E), and 5.3% mef(A). A mef gene as the sole resistance determinant was carried by 31% of macrolide-resistant isolates belonging to PCV7 serotypes and 75.8% of the non-PCV7 seroty ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34728
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34728
ND
34728
Εναλλακτικός τίτλος
Phenotypic and genotypic study of streptococcus pneumoniae isolates with resistance to macrolides from children carriers during the period of the extension of vaccination coverage with the heptavalent pneumococcal conjugate vaccine
Συγγραφέας
Σούρλα, Αλεξία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος
Γριβέα Ιωάννα
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος
Νταλέκος Γεώργιος
Σκεντέρης Νικόλαος
Ραχιώτης Γεώργιος
Μίχος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Απομονωθέντα στελέχη streptococcus pneumoniae; Επταδύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο; Μελέτη αντίστασης στις μακρολίδες; Παιδιά - φορείς που παρακολουθούν παιδικό σταθμό; Περίοδος επέκτασης της εμβολιαστικής κάλυψης; Γονίδια ERM (B) και MEF (A), MEF (E)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
146 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)