Μαθηματικά μοντέλα για τον ανταγωνισμό των νέων τεχνολογιών: εφαρμογές στην νανοτεχνολογία

Περίληψη

Στόχος αυτής της διατριβής αποτέλεσε η επίτευξη πρόγνωσης της εξέλιξης μιας νέας τεχνολογίας. Αρχικά, παρουσιάζουμε τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιήιηκαν για να γίνουν προβλέψεις σε τομείς όπως η βιολογία, η οικονομία ή η τεχνολογία. Τέτοια μοντέλα είναι το μοντέλο διάχυσης και το μοντέλο των κύκλων ζωής. Η στόχευση μας όμως είναι η χρησιμοποίηση του μοντέλου των σιγμοειδών καμπυλών. Αυτό το μοντέλο μέχρι τώρα, έχει δώσει ικανοποιητικές προβλέψεις σε τομείς όπως οι προαναφερόμενοι, κατ’ αναλογία του επιδημικού μοντέλου, όπως και στην περίπτωση της ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος. Η δική μας προσπάθεια αφορά την πρόβλεψη της νανοτεχνολογίας εισάγοντας όμως και τον παράγοντα της χρονικής υστέρησης. Επίσης αφορά και την μελέτη εξέλιξης σε τομείς όπως η βαθμοελαστικότητα και η βαθμοπλαστικότητα.Μετά από μια σύντομη παρουσίαση των επιτευγμάτων των νανοεπιστημών μέχρι σήμερα, και της αναφοράς των ανασχετικών παραγόντων της εξέλιξης της νανοτεχνολογίας επιχειρούμε την πρόβλεψη της εξέλιξης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this work is to achieve a prediction of the evolution of a new technology. In the beginning, we present mathematical models used to make predictions in areas such as biology, economics or technology. Such models are the diffusion model, the Bass model, the model of life cycles. But we aimed at using the model of the sigmoid curves. This model so far, has given sufficient predictions in areas related to biology (e.g. the epidemic model), and the economy, as in the case of a new product development. Our effort involves predicting the development of nanotechnology introducing in our case the time delay factor but also the evolution in areas such as gradient elasticity and gradient plasticity. After a brief presentation of the achievements of Nanosciences until now, we refer to the factors which may adversely affect the development of nanotechnology. Finally, after gathering the necessary data and analyzing a specific "case study", as the law of Moore, we attempt to forecas ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33120
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33120
ND
33120
Εναλλακτικός τίτλος
Mathematical models for the competition of νew technologies applications on nanotechnology
Συγγραφέας
Γεωργαλής, Ευάγγελος του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Αϋφαντής Ηλίας
Κεχαγιάς Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης Αβραάμ
Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος
Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Τσολάκη Μαγδαλινή
Σιέττος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Λογιστική εξίσωση; Χρονική υστέρηση; Νανοτεχνολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
433 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)