Η πολυπολιτισμική διάσταση στα διδακτικά εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας στη δ/θμια εκπαίδευση (1998-2008)

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση του περιεχομένου των λεκτικών και οπτικών κειμένων των διδακτικών εγχειριδίων της αγγλικής γλώσσας που διδάχθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και κυρίως στο Γυμνάσιο, μεταξύ των ετών 1998-2008, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπεριέχουν την πολυπολιτισμική διάσταση και, επομένως, εάν και σε ποιο βαθμό εναρμονίζονται με τις επιδιώξεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών της αγγλικής γλώσσας αλλά και με τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης που αναφέρονται στην εν λόγω διάσταση. Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 28 δ. ε. επτά διδακτικών σειρών.Η πολυπολιτισμική διάσταση αποτελεί επιδίωξη του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της αγγλικής γλώσσας για την υποχρεωτική εκπαίδευση από το 1996. Κυρίως, όμως, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 2003 αλλά και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, η «πολυπολιτισμικότητα» αποτελεί έναν από τους τρεις «βασικούς άξονες» γύρω από τους οποίους οργανώνεται η όλη διδασκαλία. Δεδομένου ότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis is to investigate the content of both verbal and visual texts of the EFL textbooks that were used in Greek Secondary Schools, and especially in Junior High Schools, between 1998-2008, in order to establish whether and to what extent the multicultural dimension is included and, therefore, whether and to what extent the textbooks are in harmony with the aims of the Curriculum for the English language but also with the General Education Principles, which refer to that dimension. The research material consisted of 28 textbooks, comprising seven courses of study.The multicultural dimension has been among the aims of the Curriculum for the English language of compulsory education since 1996. Mostly, though, in the 2003 Curriculum and in the Cross-thematic Curriculum Framework, "multiculturalism" is one of the three ' axes ' around which the whole teaching should be organized. Since the implementation of the aims and objectives of the Curriculum depends, to a large exten ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/32784
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32784
ND
32784
Εναλλακτικός τίτλος
The multicultural dimension in the EFL textbooks in secondary (greek) education (1998-2008)
Συγγραφέας
Μαλίτσα, Μαρία του Δημήτριος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Σπανός Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Αναστασία
Βερτσέτης Αθανάσιος
Μάρκου Γεώργιος
Πασιάς Γεώργιος
Μηλίγκου Ευανθία
Καραβά Ευδοκία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτισμός; Πολυπολιτισμικότητα; Πολυπολιτισμική εκπαίδευση; Διαπολιτισμική εκπαίδευση; Διδακτικά εγχειρίδια αγγλικής γλώσσας; Αναλυτικό πρόγραμμα; Ανάλυση περιεχομένου; Λεκτικά κείμενα; Οπτικά κείμενα; Εθνοκεντρικός; Αγγλοκεντρικός; Ταυτότητα; Κοινωνικοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 518 σ. ; Β' τόμος 132 σ.), πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)