Η ανανέωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας ως διάσταση του εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού

Περίληψη

Η διατριβή πραγματεύεται τη μελέτη της διδασκαλίας της Αγγλικής στο ελληνικό δημόσιο σχολείο στη βαθμίδα της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – IESCD 3) και επιδιώκει τη διαπίστωση του βαθμού εκσυγχρονισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με γνώμονα το διδακτικό αντικείμενο της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Προς αυτήν την κατεύθυνση διερευνάται το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το μάθημα της αγγλικής γλώσσας στις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας, υποχρεωτικής και ανώτερης δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, και αντιπαραβάλλεται η θέση και η σημασία του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική και ευρωπαϊκή δημόσια εκπαίδευση. Επιπλέον, γίνεται ανασκόπηση των παραδοσιακών και σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθόδων στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και διερευνάται ο βαθμός στον οποίο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας εφαρμόζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις επικοινωνιακές του κατευθύνσεις. Περαιτέρω, διερευνάται ο βαθμός επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation discusses the conditions of English language teaching in greek secondary public education (Gymnasiun - IESCD 3) and aims at defining the degree of modernisation of the greek education system in view of the subject of English as a foreign language. Thus, we examine the educational frame within which the subject of EFL is placed in all levels of primary and secondary education (IESCD 2, IESCD 3, IESCD 4), and we juxtapose the importance and position EFL holds in greek and european education. Moreover, we review traditional and modern approaches and methods in EFL teaching and we examine the degree in which Greek teachers apply communicative teaching practices as it is stated in the School Curriculum. Furthermore, we examine the level of professional development of English language teachers and its effect on their teaching practices, as well as the teachers' views on teaching methodology and their assessment of the relevant official educational frame. Finally, we examine ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35793
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35793
ND
35793
Εναλλακτικός τίτλος
The reformation of foreign language teaching as a dimension of educational modernisation
Συγγραφέας
Μπιρμπίλη, Μαρία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Κελπανίδης Μιχαήλ
Παπαναούμ Ζωή
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Παντελιάδου Σουζάνα
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Η αγγλική ως ξένη γλώσσα; Διδασκαλία ξένης γλώσσας; Διδακτική μεθοδολογία ξένης γλώσσας; Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική; Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική; Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού ξένης γλώσσας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
435 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)