Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός παιδαγωγικού προγράμματος για την περιβαλλοντική εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας με έμφαση στη δραματική τέχνη στην εκπαίδευση

Περίληψη

Η παρούσα πειραματική έρευνα εστιάζεται στη διερεύνηση της επίδρασης ενός Παιδαγωγικού Προγράμματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, το οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών), κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο. Για τη διερεύνηση της επίδρασης του συγκεκριμένου Παιδαγωγικού Προγράμματος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μελετήθηκαν οι παράγοντες «οικολογική γνώση», «στάση προς το περιβάλλον», «σημείο ελέγχου για το περιβάλλον» και «ικανότητα δράσης». Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 77 παιδιά προσχολικής ηλικίας που φοιτούσαν σε δύο Νηπιαγωγεία αστικής περιοχής και τα οποία συγκρότησαν την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου της έρευνας. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας έγινε με ατομική ημι-δομημένη συνέντευξη σε δύο φάσεις, πριν και μετά την εφαρμογή του Παιδαγωγικού Προγράμματος στο σύνολο του δείγματος, καθώς και με παρατήρηση κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present experimental research focuses on the evaluation of an Educational Program’s impact, emphasized on Drama for the Environmental Education which was analytically planned and systematically implemented to early-childhood age children (4-6 years old) attending their Early Childhood School «Nipiagogio». The following factors were examined for the Educational Program’s impact evaluation: «ecological knowledge», «attitudes towards the environment», «environmental locus of control», and «action competence». The sample of the research was made of 77 early childhood age children attending in two Early Childhood Schools «Nipiagogio» in urban areas, consisted of the experimental group (E.G.) as well as the control group (C.G.) ofthe research. The data collection for the research was based on personal semi-structured interviews, before and after the implementation of the Educational Program, and by observation during the program’s implementation. The Educational Program entitled «water» ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/32422
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32422
ND
32422
Συγγραφέας
Περδικάρη, Σοφία
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κοντογιάννη Άλκηστις
Σκαναβή Κωνσταντίνα
Μπονώτη Φωτεινή
Μπακονικόλα Χαρά
Κατσίκης Απόστολος
Κακανά Δόμνα
Χρηστίδου Βασιλεία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον; Μελέτη και διδασκαλία (στοιχειώδης); Δράμα στην εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, vii, 366 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)