Μελέτη προσδιορισμού του παλλαδίου με αυτόματες τεχνικές έγχυσης του δείγματος σε συνεχή ροή (FIA, SF-FIA, EXTRACTION-FIA).

Περίληψη

Το αντικείμενο της διατριβής αυτής είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή αυτόματων μεθόδων χημικής ανάλυσης, και ειδικά μεθόδων για τον προσδιορισμό του παλλαδίου, με σκοπό την εφαρμογή αυτού σε δείγματα παλλαδιούχων καταλυτών και οδοντιατρικών κραμάτων.Αναπτύχθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν αυτόματες μέθοδοι προσδιορισμού του παλλαδίου με ικανοποιητική ευαισθησία και εκλεκτικότητα. Μελετήθηκε ο σχηματισμός έγχρωμου συμπλόκου του Pd2+ με την 2-πυριδυλο-υδραζόνη της δις-2-πυριδυλο-κετόνης (DPPH) σε διάφορες τιμές pH και βελτιστοποιήθηκαν οι χημικές και γεωμετρικές παράμετροι του συστήματος FIA. Επίσης μελετήθηκε η παρεμποδιστική δράση διάφορων ιόντων στον προσδιορισμό του παλλαδίου με τις προτεινόμενες μεθόδους. Ο σχηματισμός του συμπλόκου Pd(ΙΙ)-DPPH σε ισχυρά όξινο περιβάλλον με την τεχνική αναχαίτισης της ροής, περιορίζει σημαντικά τις περισσότερες από τις παρεμποδίσεις που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείται ρυθμιστικό διάλυμα (κανονική FIA).Στη μέθοδο της κανονικής FIA (pH = 5,05), η κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Flow injection is a kinetic-based technique which does not require the reaction being monitored to undergo completion prior to analysis. This is due to the reproducible timing and controlled dispersion of flow injection.Palladium is widely used in many important chemical processes as efficient hydrogenation catalyst, in automobile exhaust-gas converter catalysts, in electronics industry, in dental alloys and others.This work is a study of the palladium determination using flow injection techniques. All developed methods were based on the coloured complex of palladium(II) by 2,2΄-dipyridyl-2-pyridylhydrazone (DPPH).The results of this study can be summarized as follows:1) Two methods based on the use of normal and stopped-flow injection mode were developed, using buffer solution (pH = 5.05) and 0.5 mol L-1 HCl as a carrier stream, for normal and stopped-flow mode respectively. The absorbance of colored Pd(II)-DPPH complex produced was monitored at 540 nm in a flow throw cell.The va ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30711
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30711
ND
30711
Εναλλακτικός τίτλος
Study of palladium determination by automatic techniques of flow injection analysis (FIA, SF-FIA, EXTRACTION-FIA)
Συγγραφέας
Ανθεμίδης, Αριστείδης (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Στράτης Ι.
Παπαδογιάννης Ι.
Θεμελής Δ.
Βουλγαρόπουλος Α.
Κουππάρης Μ.
Ζώτου Σ.-Α.
Τζήμου Ρ.
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Έγχυση δείγματος σε ροή; Παλλάδιο (Pd); Αυτοματοποίηση χημικής αναλυσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)