Σύνθεση και μελέτη της μοριακής, της ηλεκτρονιακής δομής καθώς και της φωτοφυσικής συμπεριφοράς ενώσεων συναρμογής μεταβατικών μετάλλων με δότες εξωκυκλικές δις-ιμίνες

Περίληψη

Μία ομάδα έξι δις(άρυλο)ακεναφθενικών διιμινικών συναρμοτών (Ar-BIAN, Ar = p-MeO-, p-Me-, p-Cl-, o-Ph-, m-Cl-, m-CF3-C6H4) συντέθηκε μέσω μίας τροποποιημένης διαδικασίας με την οποία παρακάμπτονται οι απαιτήσεις για ισχυρά άνυδρες συνθήκες κατά την βιβλιογραφικά προτεινόμενη μέθοδο παρασκευής ανάλογων συστημάτων. Οι υποκαταστάτες καθορίζουν μέσω ηλεκτρονικών φαινομένων τις φασματοσκοπικές και ηλεκτροχημικές ιδιότητες των διιμινών. Οι μοριακές και ηλεκτρονικές ιδιότητες των αντίστοιχων ομοληπτικών συμπλόκων του CuI μελετήθηκαν με ποικιλία φασματοσκοπικών και ηλεκτροχημικών τεχνικών. Σε συμφωνία με τη φασματοσκοπία 13C-NMR, η κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ αποκαλύπτει μία D2 ή κατά προσέγγιση D2 συμμετρία για τα [Cu(p-Cl-BIAN)2]+ και [Cu(p-Me-BIAN)2]+ κατιόντα και μη κρυσταλλογραφική C2 συμμετρία για το [Cu(o-Ph-BIAN)2]+ κατιόν. Οι κρυσταλλικές δομές των τριών αυτών παραγώγων συμφωνούν με την παρουσία των συναρμοτών στην ουδέτερη μορφή τους όπως προκύπτει από τα μήκη δεσμών των δεσμών C-C κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A group of six bis(aryl)acenapthenequinone diimine ligands (Ar-BIAN, Ar = p-MeO-, p-Me-, p-Cl-, o-Ph-, m-Cl-, m-CF3-C6H4) has been prepared through a modified procedure which bypasses the need for extremely dry conditions according to the proposed method for analogous systems. Substituent groups govern through electronic effects the spectroscopic and electrochemical properties of the diimines. The molecular and electronic properties of the corresponding homoleptic CuI-complexes were probed by means of a variety of spectroscopic and electrochemical techniques. In accord with solution 13C NMR spectra, Xray crystallography reveals D2 or approximate D2 symmetry for the [Cu(p-Cl-BIAN)2]+ and [Cu(p-Me-BIAN)2]+ cations and noncrystallographic C2 symmetry for the [Cu(o-Ph-BIAN)2]+ cation. The structures of these three derivatives agree with the presence of ligands in their neutral form according to the lengths of the relevant C–C and C=N bonds of the organic skeleton. The absorption spectra ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30489
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30489
ND
30489
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis and study of the molecular and electronic structure and of the photophysical behavior of transition metals coordination compounds with exocyclic diimines as ligands
Συγγραφέας
Παπανικολάου, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ακρίβος Περικλής
Μπάκας Θωμάς
Πούλιος Ιωάννης
Κουτσολέλος Αθανάσιος
Σιγάλας Μιχαήλ
Χατζηδημητρίου Αντώνιος
Λαζαρίδης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Διϊμίνες; Φωταύγεια; Φασματοσκοπία μεταβατικής απορρόφησης; Σύμπλοκες ενώσεις; Απορρόφηση μεταφοράς φορτίου; Κρυσταλλογραφία; Ηλεκτροχημεία; d10-ιόντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
307 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)