Αναγεννούμενες κυψέλες καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης (RPEMFC)

Περίληψη

Οι κυψέλες καυσίμου αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών, οι Κυψέλες Καυσίμου τύπου Πολυμερικής Μεμβράνης αποτελούν ιδανική επιλογή για εφαρμογές όπου απαιτούνται χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (< 100οC), μηδενικοί αέριοι ρύποι και γρήγορη εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας του συστήματος. Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα έχει στραφεί στην έρευνα και ανάπτυξη διατάξεων τύπου πολυμερικής μεμβράνης για την ηλεκτρόλυση του νερού, καθώς είναι δυνατό να παραχθεί υπερκαθαρό υδρογόνο και οξυγόνο από νερό παρέχοντας την απαιτούμενη ενέργεια. Επίσης, γίνεται λόγος για την ανάπτυξη αυτοσυντηρούμενων συστημάτων, δηλαδή συστημάτων τα οποία είναι δυνατό να παράγουν και να καταναλώνουν ενέργεια με βάση τις απαιτήσεις. Τέτοια συστήματα αποτελούν και οι Αναγεννούμενες Κυψέλες Καυσίμου τύπου Πολυμερικής Μεμβράνης, οι οποίες συνδυάζουν μια διάταξη ηλεκτρόλυσης νερού για την παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου, τα οποία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Fuel cells represent one of the most promising technologies for the production of clean energy. They offer several advantages such as high efficiency and reliability, fuel flexibility, low maintenance cost and distributed power generation. Among other technologies, Polymer Exchange Membrane (PEM) fuel cells are the best option for low temperature applications (< 100oC), zero gas emissions and quick start up/shut down of the system. In recent years, worldwide research has focused in the development of PEM type water electrolysers for the production of high purity hydrogen and oxygen providing the required energy for electrolysis. Furthermore, development of self-sustaining systems producing and consuming energy according to the current energy demand is of great interest. An example of such a system is the Regenerative or Reversible PEM fuel cell, which combine a PEM electrolyser for hydrogen and oxygen production which are consequently stored, and a PEM fuel cell for electricity product ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30466
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30466
ND
30466
Εναλλακτικός τίτλος
Regenerative PEM fuel cells (RPEMFC)
Συγγραφέας
Παπαζήση, Καλλιόπη-Μαρία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
Εξεταστική επιτροπή
Στουκίδης ΜΙιχαήλ
Τσιπλακίδης Δημήτριος
Βαγενάς Κωνσταντίνος
Λεμονίδου Αγγελική
Νεοφυτίδης Στυλιανός
Κυριάκου Γεώργιος
Μαρνέλλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Κυψέλες καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης; Διατάξεις ηλεκτρόλυσης τύπου πολυμερικής μεμβράνης; Αναγεννούμενες κυψέλες καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης; Ηλεκτροκαταλύτες; Αντίδραση έκλυσης οξυγόνου; Διλειτουργικά ηλεκτρόδια; Οξείδια με βάση το ιρίδιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 260 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)