Οι νέες τεχνολογίες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: η διδασκαλία της όξινης βροχής: μεταβολή των αντιλήψεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Η διατριβή αναφέρεται στη σύγχρονη προβληματική για τη μελέτη του τρόπου πουεξελίσσεται η σκέψη των εκπαιδευομένων προκειμένου να προσεγγίσει την επιστημονικήσκέψη - επιστημονικό λόγο που αντιλαμβάνεται τον φυσικό κόσμο ως αποτελούμενο απόιεραρχικά οργανωμένα συστήματα σε διαφορετικές κλίμακες (επίπεδα οργάνωσης). Ηέρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της διατριβής είχε ως κύριο στόχο να διερευνήσει τοπως οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης αντιλαμβάνονταικαι επεξηγούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα χρησιμοποιώντας τις τρεις κλίμακες-επίπεδα κατανόησης του φυσικού κόσμου (Μικροσκοπική, Μακροσκοπική και Μεγάλη).Επιπλέον δε, το πως οι επεξηγήσεις τους μεταβάλλονται κατά την διδασκαλία τωνπεριβαλλοντικών φαινομένων με κατάλληλα σχεδιασμένο διδακτικό υλικό το οποίοκαταδεικνύει τις μεταβολές και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα και στις τρεις αυτέςκλίμακες. Το περιβαλλοντικό φαινόμενο το οποίο μελετήθηκε κατά τη διδακτικήπαρέμβαση και για το οποίο σχεδιάστηκε το διδακτικό υλικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation is situated within the context of the research on how students’ reasoningregarding the natural world can develop in order for them to encounter the scientificdiscourse which construes material world as consisting of hierarchically organizedsystems at different scales (levels of organization). The conducted survey aimed atinvestigating how pre-service teachers reason about the environmental phenomena atthree different scales –levels (Macroscopic, Microscopic, Large). It also aimed atinvestigating how their way of understanding and explaining the world develops bymeans of their interacting with didactic materials especially designed to give them theopportunity to observe and investigate the processes and changes occurring at the threedifferent scales. The whole process took place during a suitably designed didacticintervention. The environmental phenomenon chosen to be studied at the interventionwas acid rain effect on ecosystems. This effect depends on the ecosystems s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30356
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30356
ND
30356
Εναλλακτικός τίτλος
Using information and communication technologies in environmental education: an acid rain didactic intervention: pre-service teachers' conceptual change
Συγγραφέας
Στούμπα, Αρτεμησία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Ράπτης Αριστοτέλης
Χαλκιά Κρυσταλλία
Καλκάνης Γεώργιος
Μαυρικάκη Ευαγγελία
Σταύρου Δημήτριος
Πολίτης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διδακτική παρέμβαση για την όξινη βροχή; Επιστημονικός λόγος; Επιστήμη ως γλώσσα; Περιβαλλοντική επιστήμη στην εκπαίδευση; Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Αντιλήψεις φοιτητών μελλοντικών δασκάλων; Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, εκπαιδευτικού υλικού; Εκπαίδευση δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; Εκπαιδευτικό λογισμικό για την όξινη βροχή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 309 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)