Διαχείριση εδαφικής ποιότητας με τη χρήση μακροφυκών

Περίληψη

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των μεταβολών της εδαφικής ποιότητας σε σχέση με το χρόνο, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής διαφορετικών διαχειριστικών πρακτικών, αποτέλεσε το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας. Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της επίδρασης της προσθήκης θαλάσσιας βιομάζας μακροφυκών των γενών Gracilaria sp. και Ulva sp. στην ποιότητα των εδαφών. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκε βιομάζα μακροφυκών και πραγματοποιήθηκε πείραμα πεδίου, το οποίο εκπονήθηκε σε δύο εδάφη (αργιλοπηλώδες και ιλυοαργιλοπηλώδες). Ο πειραματικός σχεδιασμός περιελάμβανε τρεις επεμβάσεις (με προσθήκη Gracilaria sp., με προσθήκη Ulva sp., χωρίς προσθήκη) και πέντε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στο χρόνο επί των ίδιων πειραματικών μονάδων με έξι επαναλήψεις. Κατά τη διάρκεια του πειράματος εγκαταστάθηκε καλλιέργεια λαχανοκομικού είδους σε δύο χειμερινές καλλιεργητικές περιόδους, με τις οποίες συγχρονίστηκαν οι δειγματοληπτικές περίοδοι. Η μελέτη της επίδρασης της προσθήκης βιομάζας μακροφυκών των γενώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the thesis was to assess the effects of seaweed biomass addition on soil quality. For this purpose a field experiment was carried out in a broccoli field, in which seaweed biomass of the two species Gracilaria sp. and Ulva sp. collected from Thermaikos Gulf was incorporated in two experimental fields of different soil types (Clayloam and Silty-clayloam). The experimental design included three treatments (addition of Gracilaria sp., addition of Ulva sp., without seaweed biomass) and five repeated measurements in time with six replications. The effects of seaweed biomass on biological, chemical and physical soil properties (1st testing hypothesis) were investigated by the monitoring of twenty four soil properties. According to the results, the seaweed biomass of Gracilaria sp. and Ulva sp. caused significant increase of soil’s carbon and nitrogen microbial biomass, C and N mineralization rates, organic matter and nutrient elements content, without causing salinization. T ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30180
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30180
ND
30180
Εναλλακτικός τίτλος
Management of soil quality by the use of macroalgae
Συγγραφέας
Μπαμπάτσικου, Ευφροσύνη (Πατρώνυμο: Αστέριος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική
Εξεταστική επιτροπή
Ζαλίδης Γεώργιος
Μισοπολινός Νικόλαος
Πανώρας Αθανάσιος
Προδρόμου Κωνσταντίνος
Αργυροπούλου Μαρία
Οιχαλιώτης Κωνσταντίνος
Παπαθεοδώρου Ευφημία
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Έδαφος; Διαχείριση; Εδαφική ποιότητα; Δείκτης εδαφικής ποιότητας; Μακροφύκη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxii, 251 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)