Ανάκαμψη πληροφοριακών συστημάτων υγείας μετά από καταστροφή

Περίληψη

Η λειτουργία ενός νοσοκομείου είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Η αποδοτική λειτουργία του στηρίζεται στην εναρμόνιση της Ιατρικής επιστήμης με την Οικονομική, με το πληροφοριακό σύστημα [1] να υλοποιεί τις πολιτικές που επιτρέπουν στις επιστήμες αυτές να λειτουργήσουν με το προαποφασισμένο μίγμα εφαρμογής. Με την ανάπτυξη του συστήματος, οι νοσοκομειακές λειτουργίες θα εξυπηρετούνται όλο και περισσότερο από αυτό – τόσο ως προς τον αριθμό τους όσο και ως προς την ποιοτική τους κάλυψη. Η συνεχής χρήση του ΠΣ θα το καταστήσει ως ένα απαραίτητο υποστηρικτικό εργαλείο για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Σήμερα, πολλά από τα νοσοκομεία βασίζουν τη λειτουργία τους στο πληροφοριακό τους σύστημα εμφανίζοντας απόλυτη εξάρτηση από αυτό. Η αδυναμία πληροφορικής υποστήριξης των νοσοκομειακών λειτουργιών από οποιαδήποτε αιτία καταστροφής (φυσική, τεχνητή, ηθελημένη ή εξ αμελείας), θα εισάγει το νοσοκομείο σε μια κατάσταση κρίσης. Κατά συνέπεια, η πρόβλεψη για τη διαχείριση μιας κρίσης που θα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The operation of a hospital is a particularly complicated process. A hospital’s efficient operation requires harmonization between Medicine and Economics, with the information system [1] materializing the policies that allow these disciplines to function at the predetermined blend of implementation. Once the information system has been developed, the hospital operations – quantitatively as well as qualitatively- will be covered more and more by it. Thus, the continuous use of the IS renders it an essential supporting tool for the operation of the hospital. Nowadays, a great number of hospitals base their operations upon their information system, exhibiting total dependence on it. Inefficiency of the information support of the hospital operations caused by any kind of disaster (natural, artificial, deliberate or out of neglect), will bring the hospital into a crisis situation. Thus, the anticipation of the management of the crisis that will result from the weakness of the information su ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29855
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29855
ND
29855
Εναλλακτικός τίτλος
Disaster recovery of health information systems
Συγγραφέας
Αγγελινός, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Κάτσικας Σωκράτης
Βασιλακόπουλος Γεώργιος
Γκρίτζαλης Στέφανος
Νικητάκος Νικήτας
Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος
Κοκολάκης Σπύρος
Ξενάκης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Πληροφοριακό σύστημα υγείας; Ασφάλεια πληροφοριακού συστήματος; Καταστροφή; Ανάκαμψη; Σχεδιασμός ανάκαμψης; Επιχειρησιακή συνέχεια; Ανάλυση συστήματος; Έρευνα νοσοκομείων; Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστήματος; Χρόνος MATRiES; Δομημένη καλωδίωση; Σχεδιασμός λήψης αντιγράφων ασφαλείας; Παράγοντες επιτυχίας; Αξιολόγηση κριτηρίων ενεργοποίησης; Παράγοντες ενεργοποίησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
364 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)