Διερεύνηση της χρήσης μόνιμων χημικών τροποποιητών και εσωτερικού προτύπου για τη βελτίωση της πολυστοιχειακής φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη

Περίληψη

Η Πολυστοιχειακή Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης μεΗλεκτροθερμαινόμενο Φούρνο Γραφίτη αποτελεί μία από τις πλέοναποδοτικές τεχνικές για τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων σε διάφορες μήτρες,εξαιτίας του χαμηλού κόστους της, της πολυστοιχειακής της φύσης και τωνικανοποιητικά χαμηλών ορίων ανίχνευσης σε σχέση και με άλλες παρόμοιεςτεχνικές. Από την άλλη μεριά, η συγκεκριμένη τεχνική υπόκειται σε μια σειράπαρεμποδίσεων που προκαλεί τη μείωση της ευαισθησίας προσδιορισμού καιτην ανάγκη χρήσης της χημικής τροποποίησης. Η συγκεκριμένη μελέτηπέτυχε να προτείνει εναλλακτικές τεχνικές προκατεργασίας καιποσοτικοποίησης για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων παρεμποδίσεωνσε δύσκολες μεθόδους προσδιορισμού μετάλλων, αμέταλλων καιμεταλλοειδών σε συνδυασμό πάντα με τη χρήση χημικών τροποποιητών.Οι νέες τεχνικές και μέθοδοι που αναπτύχθηκαν, εφαρμόστηκαν: (α) για τοταυτόχρονο προσδιορισμό Pb, Cd, Ni και As σε ατμοσφαιρικά σωματίδια μεχρήση μείγματος Zr-Ir ως μόνιμου χημικού τροποποιητή, (β) για τονπρο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Simultaneous Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (SIMAAS)represents an efficient technique for the determination of various traceelements in different matrices due to its low cost, the capability ofmultielement analysis and the significant low detection limits compared toother similar techniques. On the other hand, this technique suffers by anumber of interferences that decrease sensitivity and for this reason allstudies concerning the determination of trace elements by SIMAAS are basedon the use of chemical modification. This study has managed to proposealternatives preparation and quantification techniques to solve these majorproblems and methods for the determination of elements in combination withchemical modification.These new methods were applied (a) for the simultaneous determination ofPb, Cd, Ni and As in atmospheric particulate matter using Zr-Ir as permanentchemical modifier, (b) for the determination of boron in shrimp samples using,for the first time, Ge as an int ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29227
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29227
ND
29227
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of using permanent modification and internal standardization as potential methodologies for the improvement of the simultaneous electrochemical atomic absorption spectrometry
Συγγραφέας
Πασιάς, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Θωμαΐδης Νικόλαος
Κουππάρης Μιχαήλ
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Ευσταθίου Κωνσταντίνος
Μπακέας Ευάγγελος
Ζαμπετάκης Ιωάννης
Προεστός Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μόνιμοι χημικοί τροποποιητές; Εσωτερικό πρότυπο; Ιχνοστοιχεία; Εκλεκτικός προσδιορισμός ανόργανων ειδών αρσενικού; Ατμοσφαιρικά σωματίδια; Δείγματα τροφίμων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
236 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)