Aνίχνευση και ταυτοποίηση αναδυόμενων ρύπων και των μεταβολιτών τους σε λύματα και λυματολάσπη με τεχνικές φασματομετρίας μαζών

Περίληψη

Οι αναδυόμενοι ρύποι χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες στην καθημερινότητά μας και εισέρχονται στο περιβάλλον από διάφορες πηγές, από την παραγωγή μέχρι τη χρήση τους και διανέμονται σε όλα τα περιβαλλοντικά διαμερίσματα. Από όλες αυτές τις ενώσεις, τα φαρμακευτικά προϊόντα, λόγω της ευρείας χρήσης τους και οι παρανόμως διακινούμενες εξαρτησιογόνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένου και των νέων συνθετικών ναρκωτικών, λόγω της κατανάλωσης, της επικινδυνότητας και της παράνομης χρήσης τους, αποτελούν τις πιο σημαντικές ομάδες. Για τις περισσότερες από αυτές τις ενώσεις που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, οι πληροφορίες σχετικά με την πιθανή παρουσία τους και τις επιδράσεις τους στο οικοσύστημα είναι σχεδόν μηδαμινές και υπάρχει έλλειψη κατάλληλων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό τους, είτε επειδή είναι εντελώς νέες είτε επειδή αποτελούν παραγόμενα προϊόντα μετασχηματισμού (TPs) από τις ήδη γνωστές ενώσεις.Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ευαίσθητων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Emerging pollutants are used in large quantities in our daily life. They enter in the environment from various sources, from production through use and they are distributed throughout the environmental compartments. From all these substances, human and veterinary pharmaceutical products, due to their wide use, and illicit drugs of abuse, including also the new designer ones, due to their consumption, dangerousness and illegality, have become the most relevant groups of compounds. For most of these compounds released in the environment, the information about their possible presence and effects in our ecosystem is almost missing and there is a lack of suitable analytical methods for their determination because either they are completely new or they are generated transformation products (TPs) of the already known compounds.The main objective of this thesis was the development of sensitive, selective, robust and effective analytical methods for the determination of multi-class emerging pol ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43404
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43404
ND
43404
Εναλλακτικός τίτλος
Detection and identification of emerging contaminants and their metabolites in wastewater and sewage sludge by mass spectrometric techniques
Συγγραφέας
Μπορόβα, Βιόλα (Πατρώνυμο: Λάζη)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Θωμαΐδης Νικόλαος
Δασενάκης Εμμανουήλ
Γκίκας Ευάγγελος
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Οικονόμου Αναστάσιος
Ντότσικας Ιωάννης
Ibanez Maria
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
νέα συνθετικά ψυχοτρόπα; Λύματα; Αναδυόμενοι ρύποι; LC-MS/MS; LC-QTOF MS
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
260 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)