Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης: η χρήση εικονικών κόσμων στην ηλεκτρονική μάθηση

Περίληψη

Η παρούσα εργασία είναι συγκριτική μελέτη της μαθησιακής εμπειρίας μεταξύ ενός τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος (Second Life) και ενός δισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος (BlackBoard Vista). Η έρευνα προσπάθησε να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να υποστηρίξουν τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Ψς έννοια-κλειδί των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε εικονικά περιβάλλοντα εξετάστηκε η "κοινωνική παρουσία", η οποία συνδέεται με την έννοια "μέσο επικοινωνίας" (που ήταν η ανεξάρτητη μεταβλητή της τρέχουσας έρευνας) και τις έννοιες "αλληλεπίδραση", "αντιληπτή μάθηση" και "ικανοποίηση" (που ήταν εδώ οι εξαρτημένες μεταβλητές). Σα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν στην ανίχνευση τυχόν διαφορών των μεταβλητών στα δύο περιβάλλοντα και στην ερμηνεία των διαφορών αυτών.Ψς μέθοδος έρευνας επιλέχτηκε το εκπαιδευτικό πείραμα. Σο δείγμα της έρευνας ήταν η τάξη 2010-11 των φοιτητών/τριών του ΜΠ΢ «Υύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation is a comparative study of the learning experience between a three-dimensional virtual environment (Second Life) and a two-dimensional virtual environment (BlackBoard Vista). The research attempted to investigate how virtual worlds can support the processes of a distance education program.As a key concept of online activities in virtual environments was considered the "social presence", which is connected with the concept "medium" (the independent variable of the current research) and the concepts "interaction", "perceived learning" and "satisfaction" (dependent variables of the current research). The research questions tried to detect differences of the variables in both environments and the interpretation of these differences.As a research method was used the educational experiment. The sample was the 2010-11 class of students of the postgraduate program "Gender and New Educational and Working Environments in the Information Society". The class was divided into two g ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29103
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29103
ND
29103
Εναλλακτικός τίτλος
Alternative forms of education: the use of virtual worlds in e-learning
Συγγραφέας
Ταψής, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Βιτσιλάκη Χρυσή
Ράπτης Αριστοτέλης
Τσολακίδης Κωνσταντίνος
Σοφός Αλιβίζος
Ρούσσος Πέτρος
Φεσσάκης Γεώργιος
Βοσινάκης Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Τρισδιάστατο εικονικό μαθησιακό περιβάλλον; Εικονικοί κόσμοι; Κοινωνική παρουσία; Συμπαρουσία; Αλληλεπίδραση; Αντιληπτή μάθηση; Ικανοποίηση; Εκπαιδευτικό πείραμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxix, 310 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)