Επίδραση των μυκητοκτόνων στους μικροβιακούς δείκτες μόλυνσης (e.coli, e.feacalis) των υδάτων και στη salmonella typhi

Περίληψη

Στην παρούσα πειραματική μελέτη διερευνώνται οι επιπτώσεις τωνμυκητοκτόνων Dodin, Carbendazim, Ziram και Copper Hydroxide στουςμικροβιακούς δείκτες μόλυνσης των υδάτων Escherichia coli, Enterococcus faecalisκαι Salmonella typhi.Σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανώτερο επιτρεπόμενοόριο, για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκου στο πόσιμο νερό, είναι 0.1 μg/L ενώ για τοσύνολο των ενώσεων αυτών είναι 0.5 μg/L.Οι συγκεντρώσεις των φυτοφαρμάκων στα διαλύματα, που εφαρμόστηκαν στηνπαρούσα μελέτη, ήταν στο ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 0.1 μg/L (UPL) και 10 (1.0 μg/L), 100 (10.0 μg/L) και 1000 (100.0 μg/L), πολλαπλάσια του UPL.Οι μικροοργανισμοί που αναπτύχθηκαν στα διαλύματα των μυκητοκτόνωνελέγχθηκαν ως προς τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους, τημορφολογία των αποικιών τους στα εκλεκτικά υλικά, τις βιοχημικές τους ιδιότητες καιτην ανθεκτικότητά τους στα αντιβιοτικά. Στους παρακάτω πινάκες καταγράφονται τααποτελέσματα της πειραματικής πορείας (Πίνακες Β.10, Β.11, Β.12, Β. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This experimental study investigates the effects of the fungicides Dodin,Corbendazim, Ziram and Copper Hydroxide on the microbial indicators of waterpollution Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Salmonella typhi.According to the European Union legislation, the upper permissible limit, forpesticide residues in drinking water, is 0.1 mg/L whereas for the total of thesecompounds is 0.5 mg/L.Pesticide concentrations in solutions, applied in this study, were in the upperpermissible limit 0.1 mg/L (UPL) and at 10 x (1.0 mg/L), 100 x (10.0 mg/L) and 1000x (100.0 mg/L), folds of the UPL.Micro-organisms grown in fungicide solutions as above were examinedregarding their short-term and long-term growth data, their morphology in selectivematerials, their biochemical properties and their resistance in antibiotics. Results ofthe experimental procedure are recorded in the following tables (Tables Β.10, Β.11,Β.12, Β.13.).Microbial indicators behavior, in the presence of fungicides, presentedst ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29038
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29038
ND
29038
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of fungicides on water quality indicators bacteria (e.coli, e.feacalis) and on salmonella typhi
Συγγραφέας
Δήμου, Δήμητρα Σπυρίδων
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλφακάκου Βασιλική
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Αλαμάνος Ιωάννης
Ευαγγέλου Άγγελος
Παπαδοπούλου Χρυσάνθη
Βεζυράκη Πατρώνα
Πέσχος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Μικροβιακοί δείκτες ποιότητας των υδάτων; Μυκητοκτόνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 134 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.