Κατανομή του κλωστηριδίου του διαθλαστικού ( clostridium perfringens) στο υδάτινο περιβάλλον και συσχέτιση του με άλλους παράγοντες και μικροοργανισμούς

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της κατανομής του κλωστηριδίου του διαθλαστικού (C.perfringens) σε υδάτινα οικοσυστήματα, όπως των λιμνών Καστοριάς και Ιωαννίνων, των ποταμών Βοϊδομάτη, Αώου, Λούρου, Καλαμά καθώς και του ρέματος Σουλού Πτολεμαΐδας. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η κατανομή του βακτηρίου αυτού σε τρία επίπεδα. Σε επίπεδο χώρου (χωρική κατανομή) με απώτερο σκοπό να καταδειχθούν σημειακές και μη σημειακές πηγές κοπρανώδους μόλυνσης, δεδομένου ότι το βακτήριο αυτό αποτελεί δείκτη κοπρανώδους μόλυνσης. Σε επίπεδο χρόνου (χρονική κατανομή) με απώτερο σκοπό να εξαχθούν πληροφορίες για τον κύκλο ζωής του βακτηρίου, καθώς και για τον τύπο των οικοσυστημάτων (ανοιχτά-κλειστά συστήματα). Σε επίπεδο συσχετίσεων με βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της διατριβής αυτής είναι η μέθοδος του υγρού θρεπτικού μέσου LS, η μέθοδος FISH (Fluorescence in situ hybridization) και μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων. Τα αποτελέσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is the investigation of the distribution of C.perfringens in aquatic ecosystems. Namely the lakes Kastoria and loannina, the rivers Voidomatis, Aoos, Louros, Kalamas as well as the stream Soulou of Ptolemaida city. Specifically the distribution of this bacterium was examined at three levels. At the level of space (spatial distribution) with the final aim to show the existence of specific and non specific sources of fecal pollution, since this bacterium constitutes an indicator of fecal pollution. At the level of time (seasonal distribution) with the final aim to provide information on the life cycle of the involved bacterium, as well as on the type of ecosystems (open-closed systems). Finally at the level of cross-correlations with biotic and abiotic factors. The methods used for the realization of this thesis were: The method of a selective nutrient medium supplemented with lactose- sulphite (LS) proposed for rapid enumeration and identification of C. per ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21113
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21113
ND
21113
Εναλλακτικός τίτλος
The distribution of clostridium perfringens in aquatic environments and its interaction with other factors and microorganisms
Συγγραφέας
Τσιότσιας, Αρσένης (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπεζιρτζόγλου Ευγενία
Παπαπετροπούλου Μαρία
Καλφακάκου Βασιλική
Κοντομηνάς Μηνάς
Ευαγγέλου Άγγελος
Ανδρικόπουλος Νίκος
Κανελλάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Κλωστηρίδιο διαθλαστικό; Κοπρανώδης μόλυνση; Περιβάλλον, Υδάτινο; Κατανομή; Πρόβλεψη; Οικοσυστήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
237 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)