Υπολογιστική προσομοίωση νανοδομικών μαγνητικών υλικών

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετώνται διάφορα μεσοσκοπικά μοντέλα συλλογών μαγνητικών νανοσωματιδίων. Αναπτύσσονται νέοι υπολογιστικοί κώδικες που χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο Metropolis Monte Carlo για την μελέτη της μαγνητικής συμπεριφοράς των συλλογών νανοσωματιδίων.Πρώτα μελετάμε το ρόλο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των νανοσωματιδίων και της μορφολογία στην μαγνητική συμπεριφορά των πυκνών συλλογών νανοσωματιδίων σιδήρου (Fe) με συγκεντρώσεις πολύ πάνω από το κατώφλι διήθησης. Κάθε νανοσωματίδιο απεικονίζεται με ένα τρισδιάστατο κλασικό μοναδιαίο διάνυσμα σπιν. Οι προσομοιώσεις μας έδειξαν ότι ο ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ της ενέργειας ανισοτροπίας και της ενέργειας ανταλλαγής σε μη-ομοιόμορφες, πυκνές συλλογές έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται οροπέδια και απότομα βήματα τα οποία υποδηλώνουν μια ξαφνική, συλλογική αναστροφή των σπιν και των συσσωματωμάτων. Συγκρίνονται τα αποτελέσματά μας με τα πειραματικά αποτελέσματα για πυκνές συλλογές νανοσωματιδίων Fe και επιβεβαιώνεται ο σπουδαίο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present work, mesoscopic models of different types of magnetic nanoparticle assemblies with different morphologies have been studied. New Computational Codes have been developed with the implementation of the Metropolis Monte Carlo algorithm to study the magnetic behavior of the nanoparticles assemblies.First we study the role of interparticle interactions and the morphology in the magnetic behavior of dense assemblies of Fe nanoparticles with concentration well above the percolation threshold. We model every single nanoparticle with a three-dimensional classical unit spin vector. Our simulations showed that the strong competition between the anisotropy energy and exchange energy in non-uniform dense assemblies results in the appearance of plateaus and abrupt steps, which indicate a sudden, collective spin and cluster reversal. The comparison between our simulation results and the experimental findings dense assemblies of Fe nanoparticles confirmed the important role of the area ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28998
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28998
ND
28998
Εναλλακτικός τίτλος
Computational simulation of nanostructured magnetic materials
Συγγραφέας
Μαργάρης, Γεώργιος του Λεωνίδας
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Γενικό
Εξεταστική επιτροπή
Βελγάκης Μιχαήλ
Πολίτης Κωνσταντίνος
Τροχίδου Καλλιόπη
Γαλλόπουλος Ευστράτιος
Πουλόπουλος Παναγιώτης
Λυμπεράτος Ανδρέας
Χρηστίδης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Συλλογές μαγνητικών νανοσωματιδίων; Υπολογιστική προσομοίωση; Νανοκρυσταλλικά μαγνητικά υλικά; Μαγνητικές ιδιότητες; Κοκκώδη μαγνητικά στερεά; Διαταγμένες συλλογές; Υπολογιστική μοντελοποίηση; Προσομοιώσεις Monte Carlo
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxix, 238 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)