Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών που εμφανίζονται σε φαινόμενα του φυσικού κόσμου μέσα από περιβάλλοντα ΤΠΕ

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών της κλίσης και του εμβαδού που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των αναπαραστάσεων φυσικών μεγεθών σε κινηματικά φαινόμενα. Τα δεδομένα καταγράφονται κατά τη διδακτική παρέμβαση με την αξιοποίηση συστήματος συγχρονικής λήψης και απεικόνισης (Microcomputer Based Laboratory, MBL). Κομβικά σημεία της παρέμβασης αποτελούν:•η συσχέτιση μαθηματικών εννοιών με αντίστοιχα φυσικά μεγέθη•η πρόβλεψη – αιτιολόγηση της αλλαγής των παραμέτρων της πειραματικής διαδικασίας που αποτελεί και δομικό συστατικό των φύλλων εργασίας που εφαρμόζονται κατά τη διδακτική παρέμβαση και•η επίλυση προβλημάτων.Το δείγμα της εμπειρικής μελέτης ήταν 92 πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 56 (60.87%) προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση, 20 (21.73%) από την τεχνολογική και 16 (17.39%) από τη θετική κατεύθυνση.Η καταγραφή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων ανοιχτού τύπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis investigates the understanding of the mathematical concepts of slope and area which are applied in the context of representations of physical magnitudes in kinematics. Data is recorded during a didactic intervention by using Microcomputer Based Laboratories (MBL).The key points of this intervention are:a)the correlation of mathematical concepts with the equivalent physical magnitudesb)the prediction and justification of the change of the parameters of the experimental process which is the structural element of the work sheets which are applied during the teaching processc)problem solving.The sample was consisted of 92 first year university students of the Department of Primary Education. Fifty six (60.87%) of them have come from a theoretical background, 20 (21.73%) a technological and 16 (17.39%) a science background.Data recording was accomplished with the use of open questionnaires. The students’ answers were evaluated and categorized at hierarchical cognitive levels acc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28792
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28792
ND
28792
Εναλλακτικός τίτλος
The role of representations in understanding of mathematical concepts appearing in natural phenomena using ICT
Συγγραφέας
Γεωργόπουλος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μικρόπουλος Αναστάσιος
Λεμονίδης Χαράλαμπος
Κώτσης Κωνσταντίνος
Ζωγράφος Κωνσταντίνος
Ευαγγελάκης Γεώργιος
Βαβουγιός Διονύσιος
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματικές έννοιες; Αναπαραστάσεις; Κλίση; Εμβαδόν; Συστήματα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης; Συσχέτιση αναπαραστάσεων και μαθηματικών εννοιών; Ταξινομία SOLO
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
418 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)