Νέες στρατηγικές της διδασκαλίας των (μαθηματικών) κλασμάτων σε παιδιά της ΣΤ΄ δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες μέσω του εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Περίληψη

Η εργασία διερευνά νέες μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών και ιδιαίτερα των κλασμάτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ), ενσωματώνοντας τις τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Πολλές έρευνες έχουν αποφανθεί ότι τα κλάσματα είναι ένα δύσκολο κομμάτι των μαθηματικών λόγω της εννοιολογικής αλλαγής. Επιπλέον, πολλές έρευνες έχουν αναδείξει την χρησιμότητα των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία. Η συγκεκριμένη έρευνα, λοιπόν, θα προσπαθήσει να αμβλύνει το πρόβλημα των κλασμάτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κάνοντας χρήση κάποιων από τα νέα τεχνολογικά εργαλεία. Στην εργασία αυτή ως διαγνωστικό κριτήριο για τις ΜΔ θεωρήθηκε η Ανταπόκριση στη Διδασκαλία. Η μεθοδολογία της έρευνας είναι η εμπειρική με ποσοτικό χαρακτήρα και με ένα μικρό κομμάτι ποιοτικής. Συγκεκριμένα, επιλέχτηκαν 120 μαθητές της ΣΤ Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις πειραματικές ομάδες. Στις ομάδες αυτές εφαρμόστηκαν διδασκαλίες α) μέσω του η/υ β) μέσω v ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research explores new methods in teaching mathematics, especially fractions, to students with learning difficulties (LD) incorporating information and communication technologies (ICT).Many studies have established that fractions are a difficult area of Mathematics, because of the conceptual change. Moreover, many studies have highlighted the usefulness of ICT in the learning process. Therefore, this study will attempt to alleviate the difficulties associated with fractions, that students with LD have, using some of the technological tools of ICT. In this work, the Response to Instruction was the diagnostic criterion for the LD. The research methodology has an empirical quantitative character including a small part of qualitative research.More specifically, 120 6th grade students with LD were selected, who were randomly divided into four experimental groups. To these groups different teaching procedures were applied a) via computer b) via video c) via both computer & video and d) o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38183
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38183
ND
38183
Εναλλακτικός τίτλος
New strategies of teaching (mathematics) fractions to 12th grade students with learning difficulties through the new virtual learning environment of information and communication technologies (ICT)
Συγγραφέας
Πολύδωρος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δράκος Γεώργιος
Μπαραλής Γεώργιος
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Μισαηλίδου Χριστίνα
Βουδούρη-Αρτίκη Αγγελική
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματικά; Μαθησιακή δυσκολία; ΤΠΕ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
244 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)