Στοχαστικά χρηματοοικονομικά υποδείγματα λήψης επενδυτικών αποφάσεων

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάστηκε η ερμηνευτική ισχύς και η ορθότητα των παραδοχών των κυριοτέρων υποδειγμάτων τιμολόγησης της νεοκλασικής χρηματοοικονομικής. Η οπτική γωνία της κριτικής προσέγγισης της Θεωρίας Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων και των ποσοτικών υποδειγμάτων της διευρύνθηκε υπό το πρίσμα της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής. Για τον έλεγχο της ισχύος των υποδειγμάτων επιδοθήκαμε στη διεξαγωγή μιας σειράς ελέγχων με βάση τα δεδομένα της περιόδου 1995 - 2010 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τροποποιώντας ή διευρύνοντας το οπτικό πεδίο προσέγγισης των κλασσικών υποδειγμάτων. Συγκεκριμένα, για τη διαπίστωση της εγκυρότητας του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM) προτείνουμε μια τροποποιημένη εκδοχή του Ελέγχου του Λόγου Μεγίστης Πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test, LRT). 11 προτεινόμενη τροποποίηση του Ελέγχου του Λόγου Μεγίστης Πιθανοφάνειας αποβλέπει στη βελτιστοποίηση των small - large sample statistical prop ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis deals with the explanatory power and accuracy of the assumptions underlying the main pricing models of Neoclassical Finance. The main aspects of the Capital Assets Pricing Theory and its quantitative models were extended in the light of Behavioral Finance. To examine the validity of the models, we conducted a series of tests based on data for the period 1995 - 2010 on the Athens Stock Exchange, by modifying or enlarging the approximation visual field of the classical models. More specifically, to determine the validity of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) we suggest a modified version of the Likelihood Ratio Test, (LRT). The proposed amendment of the Likelihood Ratio Test seeks to optimize small - large sample statistical properties by calculating the determinant of matrix variance -covariance of the errors (residuals) of the system of equations before the convergence of the algorithm. Within the Arbitrage Pricing Theory (APT), the contribution of our research e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28764
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28764
ND
28764
Εναλλακτικός τίτλος
Stochastic financial models for investment decision making
Συγγραφέας
Αθανασιάδης, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναστασίου Ιωάννης
Νούλας Αθανάσιος
Λαζαρίδης Ιωάννης
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κουσενίδης Δημήτριος
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Παπαδόπουλος Συμεών
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρία αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων; Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων; Έλεγχος του λόγου μεγίστης πιθανοφάνειας; Στατιστικές ιδιότητες μικρού και μεγάλου δείγματος; Θεωρία τιμολόγησης εξισορροπητικής κερδοσκοπίας; Συμπεριφορική χρηματοοικονομική; Φαινόμενο της υπεραντίδρασης; Φαινομενικά ασυσχέτιστα υποδείγματα παλινδρόμησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 513 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)